Installera fjärrvärme - hur fungerar det? - Solör Bioenergi

Installera fjärrvärme- Hur fungerar det?

Hur fungerar det att installera fjärrvärme? Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och ett alternativ som både är miljövänligt och resurseffektivt. Istället för att varje bostad har sin egen värmekälla, finns en gemensam pannanläggning som distribuerar ut fjärrvärmen till hushållen. Genom att installera fjärrvärme tar systemet tillvara på restavfall från skogsindustrier som annars skulle gått förlorade. 

Varför installera fjärrvärme?

Det finns många anledningar till att installera fjärrvärme. För det första är det ett miljövänligt och energieffektivt alternativ. Genom att ansluta och installera fjärrvärme tas resurser tillvara som annars skulle gå förlorade. I produktionen av fjärrvärme används bland annat restavfall från skogsindustrin, så som spån, toppar och grenar. Sådant som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier. Att ansluta fjärrvärme och installera fjärrvärme är inte bara en fördel för din plånbok, utan även för miljön.

Hur fungerar fjärrvärme?

Så hur fungerar fjärrvärme egentligen?

I en central pannanläggning produceras hett vatten som värmer hela samhällen. Till de byggnader som värms med fjärrvärme kommer det heta vattnet i välisolerade rör till husets värmeväxlare. Det är dessa som ser till att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen.

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvalitén snabbt. Du som installerar fjärrvärme behöver sällan oroa dig för köldknäppar.

Leveranssäkerheten är hög. Blir det avbrott kopplas reservanläggningar in och du som kund hinner oftast inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten. Har du frågor om att ansluta fjärrvärme till din bostad? Kontakta oss eller läs mer om vår produktion av fjärrvärme.

Ansluta fjärrvärme

Att ansluta fjärrvärme kan gå till på olika sätt beroende på vilken leverantör du vänder dig till. Vi på Solör Bioenergi erbjuder helhetslösningar till alla våra kunder och vi vänder oss till privatpersoner, mindre eller mellanstora kommuner samt industrier. För att du som kund ska känna dig trygg är verksamheten uppbyggd i flera regioner. I varje region finns expertis med lång erfarenhet inom branschen för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuella problem skulle uppstå. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att ansluta fjärrvärme, så hjälper vi dig!

Var kan jag köpa och ansluta fjärrvärme?

Vi levererar fjärrvärme över stora delar av Sverige – från Kalix i norr till Tomelilla i söder. Är du intresserad av att köpa fjärrvärme och vill du veta om vi levererar fjärrvärme på din ort?