Om vår fjärrvärmeproduktion

Vi levererar fjärrvärme på 44 orter

Solör Bioenergi Fjärrvärme bedriver fjärrvärmeverksamhet på ett flertal orter i Sverige. För att du som kund skall känna dig trygg så är verksamheten uppbyggd i regioner. I varje region är expertis med lång branscherfarenhet anställd för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

grafik_fjarrvarme

Våra kunder
Vi vänder oss till privatpersoner samt mindre och medelstora kommuner och industrier vad gäller både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el.

Vi levererar även fjärrvärme på fem platser i Norge och tre i Polen.