fbpx

Om vår fjärrvärmeproduktion

Vi levererar fjärrvärme på 48 orter

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 190 500 användare varje dag.

Vi finns på 147 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill vi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

För att du som kund skall känna dig trygg så är verksamheten uppbyggd i regioner. I varje region är expertis med lång branscherfarenhet anställd för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

grafik_fjarrvarme

Våra kunder
Vi vänder oss till privatpersoner samt mindre och medelstora kommuner och industrier vad gäller både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el.

Vi levererar även fjärrvärme på fem platser i Norge och tre i Polen.