Kunskapsbank

Vi på Solör brinner bokstavligen för energi - och tillsammans med vår passion för klimat & miljö vill vi sprida våra kunskaper kring förnybar energi.

Geotermisk energi – vad är det?

Det finns många olika tekniker att utvinna el och värme. Utvecklingen går fort framåt, och efterfrågan ökar. Det gör att det hela tiden utvecklas nya tekniker

Fakta om Geotermisk energi

– Geometrisk energi är energi som finns lagrad i eller strax under jordskorpan.

– Energi skapad av solen och radioaktivt sönderfall vid jordens tillblivelse.

– Ett av de äldsta energislagen.

– Användes redan under antiken.

Som källa till energi är den nästan lika gammal som civilisationen och i takt med att vi söker bättre lösningar för energinyttjande blir också den geotermiska energin alltmer intressant. Under antiken användes denna energiform som uppvärmning av badhus och bostäder. Idag använder vi den främst för att producera värme. Det är nämligen betydligt svårare att på ett effektivt sätt skapa elektricitet från detta energislag.

Geotermisk energi i Sverige

I Sverige har bergvärme, som bygger på utnyttjandet av den geotermiska energin, blivit en populär investering hos privata husägare. Detta trots att investeringskostnaden är ganska hög. Investeringen har visat sig löna sig i längden. Det förekommer också att fjärrvärmen bygger på ett nyttjande av geometrisk energi. I vissa fall används även bergvärme för att driva luftkonditioneringar som ger svalka.

Geotermisk energi – ursprung och funktion

Energin från jordens inre kan fångas upp ganska nära jordens yta. Det sker genom att vatten, eller ett annat kylmedium, pumpas ner i ett hål som borrats i berggrunden. Det värms sedan upp i berggrunden och pumpas runt genom en värmepump som utvinner värmeenergin och överför det till fastighetens värmesystem. Därefter cirkuleras kylmediumet återigen ner i berggrunden för att värmas upp på nytt. En bergvärmeanläggning har en verkningsgrad på ca 3/1, vilket innebär att man för varje tillförd kWh elenergi får ut ca 3 kWh värme. En bergvärmeanläggning är dessutom effektiv året om eftersom temperaturen i berggrunden inte förändras nämnvärt.

För och nackdelar med geotermisk energi

Geotermisk energi som tex bergvärme är klockren ur ett miljöperspektiv, i synnerhet för mindre fastigheter upp till 1000 kvm.