Vår fjärrvärmeproduktion

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Vi finns i stora delar av Sverige och i Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill vi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

För att du som kund ska känna dig trygg är verksamheten uppbyggd i regioner. I varje region finns expertis med lång branscherfarenhet för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

Våra kunder

Vi vänder oss till privatpersoner samt mindre och medelstora kommuner och industrier vad gäller både byggnation och drift av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el. Vi levererar även fjärrvärme i Norge och Polen.

Fjärrvärme från Solör Bioenergi

Solör Bioenergi är en totalleverantör med nationell och internationell kompetens. Detta är ett förutsägbart koncept med förutsägbara och konkurrenskraftiga energipriser. Vi är måna om miljön vilket gör att vi erbjuder miljövänliga och framtidsinriktade lösningar till våra kunder.

Har du några funderingar kring vår fjärrvärmeproduktion? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Levererar vi fjärrvärme på din ort?

Vi levererar fjärrvärme över stora delar av Sverige – från Kalix i norr till Tomelilla i söder. Du hittar alla anslutna områden och mer information i vår karttjänst.