Hur påverkar fjärrvärmen miljön?

Fjärrvärme är ett värmesystem som utgör en ytterst liten miljöpåverkan. Tack vare att fjärrvärmen tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva och miljövänliga. I produktionen av fjärrvärme används rester från skogen, som exempelvis grenar och toppar, träavfall och annat biobränsle – sådant som annars skulle gått förlorat. Systemet tar även tillvara på den värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Fjärrvärme och miljöpåverkan

Genom att producera värme i stora gemensamma produktionsanläggningar med högra krav på rökgasrening så får man en avsevärt mindre miljöpåverkan i jämförelse om att var och en skulle elda på egen hand, med dålig eller ingen rening av det som släpps ut. Fjärrvärme som stort är byggt på idén att låta flera få värme från en och samma värmekälla – att ha egna pannor är långt ifrån lika effektiva. Att istället använda en central anläggning för uppvärmning ger prisvärd, energieffektiv och driftsäker fjärrvärme – för alla.

Biobränslen som används i produktionen av fjärrvärme är en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp. Det betyder att den energi som utvinns från biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbundna kolet släpps ut till ingen nytta är det genom bioenergin tillgodogöra sig den inbundna energin innan kolets släppts ut. Samtidigt kan träd planteras och fossila bränslen fasas ut.

Ledande aktör inom energiåtervinning

Vi på Solör Bioenergi är måna om att arbeta för att utgöra en så liten miljöpåverkan som möjligt och använder endast lokala råvaror som är 100% förnybara. Solör Bioenergi är en ledande aktör inom mottagning, mellanlagring och energiåtervinning av impregnerat träavfall.

Har du frågor kring fjärrvärme och miljöpåverkan? Kontakta oss så berättar vi mer!