Bränslepellets - Solör Bioenergi

Produktion av bränslepellets

När du väljer Solör Bioenergi pellets vet du att du får bränslepellets av hög kvalitet som kräver minimal hantering. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt användande av bränslepellets.

Miljövänlig värme på lokala råvaror

Pellets består till 100% av trä och tillverkas av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Råvaran torkas ned till 7-8 % fukthalt och under högt tryck komprimeras råvaran till små stavar av träfiber med mycket högt energiinnehåll. Pellets är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp. När du eldar med pellets bidrar du till ett hållbart samhälle.

Eldning med pellets är klimatsmart. Vilket innebär att när din pellets eldas släpper det inte ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit in under sin livstid. Istället för att det inbundna kolet släpps ut till ingen nytta, är det genom bioenergin möjligt att tillgodogöra sig den inbundna energin innan kolet släppts ut. Samtidigt kan träd planteras och fossila bränslen fasas ut, vilket innebär dubbel miljönytta.

Köp Solör Bioenergis pellets

Våra återförsäljare hittar du runt om i Sverige. Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig att hitta närmaste återförsäljare i ditt område.

Pellets

När du väljer Solör Bioenergis pellets vet du att du får pellets av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Briketter

När du väljer Solör Bioenergis briketter vet du att du får briketter av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär briketter med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt biobränsle.

Energiåtervinning

Solör Bioenergi Recycling erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trämaterial. Vi tar ansvar för att materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt.

Biokol

På Solör Bioenergi producerar vi biokol gjort på träflis från svenska skogar. Produktionen sker på två av våra fjärrvärmeanläggningar, i Ödeshög vid Vättern och i skånska Skurup.