• Utility Solutions: Vatten, värme, kyla och energi

    Vad än för problemställning ni har, har vi en lösning och ett förslag på hur vi kan ta er energi- och vattenförsörjning till nästa nivå. Vi är specialister på att sköta den dagliga driften av era anläggningar samtidigt som vi garanterar ett resultat.

Få ut mer av dina resurser inom vatten, värme, kyla och energi

Vårt mål är alltid att våra kunder ska få ut så mycket som möjligt av sina resurser. När vi arbetar med försörjning och distribution av vatten, värme och kyla utgår vi alltid från en nulägesanalys och ett cirkulärt helhetsperspektiv som inkluderar återvinning. Det gör att vi kan hitta alla utmaningar, förbättringsområden och möjliga synergier – och exempelvis se till att all spill- och överskottsvärme kommer till nytta.

Vi kan också designa, konstruera och projektleda anläggningar där antingen ni eller Solör Bioenergi blir ägare. Och då kan vi samtidigt hjälpa till med finansiella lösningar, samt att driva anläggningen. Dessutom kan vi garantera tillgänglighet, funktionalitet och kostnadsnivåer genom att ta funktionsansvar inom ventilation, vatten, avlopp samt elförsörjning och utrustning.

Industriellt vatten

Vi skapar kompletta lösningar för hantering av vatten inom industrin. Bland annat rörande värme, behandling av biprodukter och förädling av spillvatten.

Energieffektivisering

Vi hjälper till att minska, och optimera, er energiförbrukning. Med innovation och helhetssyn går det att spara på både kostnader och naturens resurser.

Försörjningssystem

Planering och struktur av framtida underhåll ger ökad kontroll, lägre driftkostnader och längre livslängd på energisystemen. Det gör underhållningen till ett sant nöje.

Industriell värme & kyla

Vi kan värme- och kylsystem. Med bred intern kompetens och lång erfarenhet hjälper vi till med allt från analys, effektivisering och drift av era system.

Fjärrvärme och kyla

Som partner ser vi till att era kyl- och fjärrvärmeanläggningar sköts på bästa sätt. Vi tar fram skräddarsydda lösningar, såväl för energieffektivitet som löpande drift och underhåll.

Kommunala vattensystem

Pålitlighet och säkerhet är avgörande för hållbara vattensystem. Vi är världsledande inom stabil och driftsäker vattenproduktion och hjälper kommuner med hela vattenreningskedjan.

”När Solör Bioenergi kan skapa mest värde är när vi skapar en lösning anpassad för varje specifik kund och anläggning.”