Färdig värme
– Klappat & Klart

Klappat & Klart och Energismart är energikoncept här hos oss på Solör Bioenergi. Det är en helhetslösning där Solör Bioenergi har ansvaret över drift och underhåll. På så sätt kan du som kund i lugn och ro ägna dig åt andra viktiga saker.

Energismart färdig värme

Som kund kan du välja att lämna över hela ansvaret av energi- och värmebehoven som du har, eller så kan vi hjälpa dig på specifika områden. Några fördelar med oss är att vi äger värmeanläggningar och att vi vid behov kan bygga om och komplettera det som behövs för att anpassa en anläggning till modern bioenergi.

Färdig värme är ett uttryck som används i branschen då energi används som en tjänst, som exempelvis i lokal fjärrvärmeproduktion eller någon annan typ av mobil värmecentral.

Vi lägger fram ett uppdrag helt baserat på dina behov, och vi besvarar alla frågor och funderingar du kanske har om vilken energityp som är mest kostnadseffektivt. Oavsett om det rör sig om träpellets, bioolja eller flis så jämför vi dem och presenterar alla för- och nackdelar. Det är sedan upp till dig att besluta om vilken typ av energiförsörjning som ska användas och då tar vi hand om resten.

Vissa projekt kräver att vi bygger om i ett befintligt pannrum, medan andra kan kräva att vi bygger en helt ny central utanför en befintlig byggnad. Det beror helt enkelt på vad som passar för just din verksamhet.

Får vi hjälpa dig med Färdig värme?

Vårt koncept tar hand om hela kedjan för dig som kund: projektering, kontakt med myndigheter, investering och installation. Vi tar även hand om driften, servicen och underhållet, vilket skapar en helhetslösning för dig som kund.

När det gäller industrier och sågverk fungerar färdig värme på det sättet att vi tar hela ansvaret – ett helhetsansvar för dig och din energiförsörjning. Vi både äger och ansvarar för driften samt sköter underhållet på värmeanläggningen. Det är tack vare denna breda överblick som vi kan effektivisera din energianvändning och du kan syssla med något helt annat, som exempelvis din verksamhet.

Tänk energismart och använd oss som din personliga expertrådgivare. Vi kan branschen och vi har många års erfarenhet inom värme och energi som vi gärna delar med oss av när vi hjälper dig och din verksamhet med dess behov.

Solör Bioenergi Värme AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Verksamhetssystemets omfattning kan fås vid begäran.

Vanliga frågor & svar om Färdig värme

Färdig värme är ett uttryck som används i branschen då energi används som en tjänst som exempelvis i lokal fjärrvärmeproduktion eller någon annan typ av mobil värmecentral.

Vårt koncept tar hand om hela kedjan för dig som kund: projektering, kontakt med myndigheter, investering och installation. Vi tar även hand om driften, servicen och underhållet, vilket skapar en helhetslösning för dig som kund.

Ibland behöver vi bygga om i ett befintligt pannrum, medan det i andra fall kan kräva att vi bygger en helt ny central utanför en befintlig byggnad. Det beror helt enkelt på vad som passar för just din verksamhet.

Vi har tre olika energikoncept; Bas, Flex och Plus. Du väljer det som passar bäst utifrån dina förutsättningar och behov. Här kan du läsa mer om de olika energikoncepten.  

Vi lägger fram ett uppdrag helt baserat på dina behov, och vi besvarar alla frågor och funderingar du kanske har om vilken energityp som är mest kostnadseffektivt. Oavsett om det rör sig om träpellets, bioolja eller flis jämför vi dem och presenterar alla för- och nackdelar. Det är sedan upp till dig att besluta om vilken typ av energiförsörjning som ska användas och då tar vi hand om resten.