Anmälan om ägarbyte - Solör Bioenergi

Anmälan om ägarbyte

Nedanstående formulär för ägarbyte används vid flytt- eller ägarbyte av anläggningsadress och fylls i av avflyttad kund. Fjärravläsning sker på utflyttningsdatum där Solör sköter avläsningen.

Anmälan om ägarbytet ska vara oss tillhanda senast 14 dagar före ägarbytesdagen.