Fjärrvärme och kyla

När värme- och kylsystem inte drivs och underhålls på rätt sätt, kan de inte utnyttjas optimalt – och deras livslängd förkortas. Vi hjälper till med att säkra kommuninvånarnas investeringar, med hjälp av innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Vi sköter drift och underhåll av era värme- och kylanläggningar, utan att ert ägarskap och inflytande minskar. Vi analyserar anläggningarna för att identifiera behov och föreslå skräddarsydda förbättringar inom energieffektivitet, tekniska lösningar, cirkulärt tänk samt hur er anläggning kan drivas på ett optimalt sätt.

Genom att planera och strukturera framtida underhåll – så kallat Asset Management – kan vi öka utrustningens livslängd, samtidigt som kostnaderna minskas och jämnas ut.

  • Total transparens
  • En partner för allt
  • Säkerheten först!
  • Kostnadseffektivisering
  • Bästa systemverkningsgrad

Vi gör dessutom er anläggning till en del av den cirkulära ekonomin genom att ta vara på spillvärme, vilket gör att bränslebehovet minskar. Då kan både utsläpp och kostnader minimeras.

Vi tar också reda på hur ni kan minska era energiförluster. På så sätt kan vi hjälpa er att öka verkningsgraden i era system och även säkerställa minsta möjliga störning för omgivningen.

Om ni outsourcar hela eller delar av processen utbildar vi er personal i våra effektiva lösningar och hur de kan sköta och underhålla installationerna när avtalet avslutas. Vi arbetar även med total transparens, vilket ger er kontroll över drift- och underhållskostnaderna.

Vill du veta mer om fjärrvärme och kyla?

Kontakta Hans Viken.

Tel: +46 730 87 76 29
E-post: hans.viken@solorbioenergi.com