Varför skaffa fjärrvärme?

Det finns många fördelar med att skaffa fjärrvärme. Att installera fjärrvärmesystem är framför allt en bra investering, både för dig själv, för miljön och för plånboken.

Fyra anledningar till att köpa fjärrvärme

1. Enkelt och bekvämt
Att skaffa fjärrvärme innebär att du får en jämn och behaglig inomhus- och utomhustemperatur året runt. Det finns dessutom obegränsat med varmvatten, så du behöver aldrig riskera en kalldusch. Du som har fjärrvärme behöver heller inte en egen värmeproduktionsanläggning som kan medföra både oväsen och lukt i din bostad. Dessutom slipper du tänka på att skaffa egna bränslen och ordna med sotning.

Fjärrvärmecentralen i din bostad tar liten plats, den är tyst och driftsäker.

2. Minimalt underhåll med fjärrvärmesystem

Fjärrvärmesystemet är mycket lättskött och kräver minimalt underhåll, vilket ger tid över till annat. När du ställt in fjärrvärmecentralen efter bostadens behov sköter den sig i princip själv. Du som väljer att skaffa fjärrvärme hos oss kan vara trygg med att vi har beredskap dygnet runt i våra olika regioner så att vi snabbt kan finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

3. Prisvärt att köpa fjärrvärme

Genom att skaffa fjärrvärme får du ett prisvärt alternativ för uppvärmning. Att köpa fjärrvärme är en bra investering och kostnaden du betalar för att installation är en bra investering med lång livslängd. Installationskostnaden är låg, prisnivån på värmen är stabil och kostnader för underhåll är låga. Att köpa fjärrvärme är därför ett prisvärt alternativ, även i det långa loppet.

4. Klimatsmart

Väljer du att köpa fjärrvärme från Solör Bioenergi kan du vara trygg i att du väljer ett klimatsmart alternativ. Vi är helt fossilfria och använder endast biobränslen i vår fjärrvärmeproduktion. I produktionen används bland annat rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och annat biobränsle. Sådant som annars skulle gått till spillo. Systemet tar också tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Fjärrvärme som stort är byggt på idén att låta flera få värme från en och samma värmekälla, istället för att var och en har sin egen. Det är långt ifrån lika effektivt när alla har egna pannor. Att istället skaffa fjärrvärme och använda en central anläggning för uppvärmning ger prisvärd, energieffektiv och driftsäker fjärrvärme – till alla.

Funderar du på att installera ett fjärrvärmesystem eller har du några frågor kring att skaffa fjärrvärme? Kontakta oss gärna eller gå in för att läsa mer om hur fjärrvärme fungerar.

Var kan jag köpa fjärrvärme från Solör Bioenergi?

Vi levererar fjärrvärme över stora delar av Sverige – från Kalix i norr till Tomelilla i söder. Vill du veta om vi levererar fjärrvärme på din ort?