Om Solör Bioenergi

Solör Bioenergi är en ledande leverantör av förnybar energi – baserat på trädbränslen. Produktion och distribution av fjärrvärme, ånga och el samt energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle.

Vår vision

Vision
Solör Bioenergi är en ledande leverantör av förnybar energi baserat på trädbränslen

Affärsidé
Produktion och distribution av fjärrvärme, ånga och el samt energiåtervinning av träavfall och produktion av trädbränslen.

Solör Bioenergi uppfattas som lokal, långsiktig, leveranssäker och lönsamt.

Verksamheten ska ge ett betydande positivt bidrag för miljön, kunder, samarbetspartners, närmiljö, medarbetare och ägare.