Fjärrvärme – för och nackdelar

Miljövänligt, ekonomiskt, underhållsfritt och obegränsat med varmvatten i huset. Fördelarna med fjärrvärme är många. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, som exempelvis oljepanna, levereras värmen från en central anläggning med klimatsmart förbränning. Men finns det överhuvudtaget någon nackdel? Vi på Solör Bioenergi reder ut svaren!

Fördelar med fjärrvärme

– Värmen från fjärrvärmen kommer från förnyelsebara energikällor. I produktionen av fjärrvärme används restavfall från skogsindustrin, så som spån, toppar och grenar – alltså sådant som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

–  Du får en jämn och behaglig inomhus- och utomhustemperatur året runt. Du har dessutom obegränsad tillgång till varmvatten, så du behöver aldrig riskera en kalldusch. Även de årstider som åtgången är som störst.

–  Du som har fjärrvärme behöver heller inte en egen värmeproduktionsanläggning som kan medföra både oväsen och lukt i din bostad. Du slipper även tänka på att skaffa egna bränslen och ordna med sotning.

–  Fjärrvärmecentralen är liten och tar mindre plats än en värmepump. Dessutom är den tyst och driftsäker.

–  Fjärrvärme är i princip underhållsfritt och har lång livslängd.

Nackdelen med fjärrvärme är att den inte är tillgänglig överallt. Vi levererar fjärrvärme över stora delar av Sverige – från Kalix i norr till Tomelilla i söder.  Sök bland våra orter för att se om vi finns där du bor.

Fjärrvärme vanligaste formen för uppvärmning

Fjärrvärme är ett bekvämt alternativ att värma upp sin bostad och är även den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. I en central pannanläggning hettar man upp vatten som pumpas ut i välisolerade rör ut till hemmen. Hur vattnet hettas upp beror på vad fjärrvärmeverket eldar med.

Det vanligaste bränslet för svensk fjärrvärme är resurser som annars skulle ha gått förlorade, till exempel spillvärme från industrin och restprodukter från skogsindustrin som grenar, bark och kvistar. Vi på Solör Bioenergi är helt fossilfria och använder endast biobränslen i vår fjärrvärmeproduktion.