Fjärrvärme pris och kostnad

Priset för fjärrvärme kan skilja sig markant beroende på var du befinner dig i Sverige. Anledningen till att det är prisskillnader mellan företag beror på att det är stora skillnader mellan förutsättningarna och kostnaderna för fjärrvärmeverksamheten på olika orter.

Det är billigare fjärrvärme på orter där näten har byggts under lång tid eller där produktionskostnader kan hållas låga som tillexempel genom spillvärme från industrier. Storstäder kan också medföra fördelar då det är högre kundtäthet, jämfört med mindre orter. Det är alltså oftast större kostnader i mindre kommuner som har byggt ut sin fjärrvärme senaste 15 åren.

Läs gärna mer om vår fjärrvärme.

Fjärrvärme till fast kostnad

På Solör Bioenergi erbjuder vi fjärrvärme över stora delar av Sverige – från Kalix i norr till Tomelilla i söder. Våra priser skiljer sig från ort till ort. När det gäller fast pris fördelas priset jämt mellan årets 12 månader. Vi tar även energipris som debiteras för förbrukad fjärrvärme (värme och varmvatten) månadsvis i kWh. Energipriset är differentierat per säsongerna sommar och vinter. Detta betyder att under årets kallare säsong är det ett högre energipris och ett billigare energipris under den varma säsongen. Det som utgör din energikostnad är energipriset multiplicerat med din fjärrvärmeförbrukning.

Prisexempel:

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh med antagande att 65% är vinterförbrukning och 35% är sommarförbrukning blir årskostnaden:

Fast pris 4 200 kr

Energikostnad: Sommar 0,6825 x 7 000 kWh = 4 777 kr

Vinter 0,9675 x 13 000 kWh = 12 578 kr

Total årskostnad 21 555 kr

Effektavgift för större fastigheter

När det gäller större fastigheter tar vi effektavgift. Effektavgiften beräknas efter den kategorimetod som energiföretagen rekommenderar. Normalårs korrigerat medelvärde för de två senaste årens vinterförbrukning (kWh) dividerat med fastighetens kategorital ger effekten. Sedan multipliceras effekten med avgiften, vilket blir en summa som fördelas lika mellan årets tolv månader.

Hör gärna av dig

Kontakta oss eller skicka in en offertförfrågan för att ta reda på mer. Priset kan skilja sig beroende på vart du bor. Se våra orter för att ta reda på fjärrvärmepriset för där du bor.