Kunskapsbank

Vi på Solör brinner bokstavligen för energi - och tillsammans med vår passion för klimat & miljö vill vi sprida våra kunskaper kring förnybar energi.

Fjärrvärme – pris?

Priset för fjärrvärme kan skilja sig markant beroende på vart man befinner sig i Sverige. Anledningen till att det är prisskillnader mellan företag, beror på att det är stora skillnader mellan förutsättningarna och kostnaderna för fjärrvärmeverksamheten på olika orter. Det är billigare fjärrvärme på orter där näten har byggts under lång tid eller där produktionskostnader kan hållas låga som tillexempel genom spillvärme från industrier. Storstäder kan också medföra fördelar då det är högre kundtäthet, jämfört med mindre orter. Det är alltså oftast större kostnader i mindre kommuner som har byggt ut sin fjärrvärme senaste 15 åren.  

Läs gärna mer om vår fjärrvärme

Fast pris och effektavgift  

På Solor Bioenergi erbjuder vi fjärrvärme på våra utvalda orter. Våra priser skiljer sig från ort till ort. När det gäller fast pris fördelas priset jämt mellan årets 12 månader. Vi tar även energipris som debiteras för förbrukad fjärrvärme (värme och varmvatten) månadsvis i kWh. Energipriset är differentierat per säsongerna sommar och vinter. Detta betyder att under årets kallare säsong är det ett högre energipris och ett billigare energipris under den varma säsongen. Det som utgör din energikostnad är energipriset multiplicerat med din fjärrvärmeförbrukning. 

ExempelOm värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh med antagande att 65% är vinterförbrukning och 35% är sommarförbrukning blir årskostnaden:  

Fast pris 4 200 kr 

Energikostnad: Sommar 0,6825 x 7 000 kWh = 4 777 kr  

Vinter 0,9675 x 13 000 kWh = 12 578 kr  

Total årskostnad 21 555 kr 

När det gäller större fastigheter tar vi effektavgift. Effektavgiften beräknas efter den kategorimetod som energiföretagen rekommenderar. Normalårs korrigerat medelvärde för de två senaste årens vinterförbrukning (kWh) dividerat med fastighetens kategorital ger effekten. Sedan multipliceras effekten med avgiften, vilket blir en summa som fördelas lika mellan årets tolv månader.  

Kontakta oss eller skicka in en offertförfrågan för att ta reda på mer. Priser kan skilja sig beroende på vart du bor. Se över våra orter för att ta reda på fjärrvärmepriset för just din ort. 

fjärrvärme