Fjärrvärme kostnad och priser

Fjärrvärme kostnaden kan skilja sig markant beroende på var du befinner dig i Sverige. Anledningen till att det är prisskillnader mellan företag beror på att det är stora skillnader mellan förutsättningarna och kostnaderna för fjärrvärmeverksamheten på olika orter.

Det är billigare fjärrvärme på orter där näten har byggts under lång tid eller där produktionskostnader kan hållas låga som tillexempel genom spillvärme från industrier. Storstäder kan också medföra fördelar då det är högre kundtäthet, jämfört med mindre orter. Det är alltså oftast större fjärrvärme kostnad i mindre kommuner som har byggt ut sin fjärrvärme senaste 15 åren.

Läs gärna mer om vår fjärrvärme.

Fjärrvärme till fast kostnad

På Solör Bioenergi erbjuder vi fjärrvärme över stora delar av Sverige – från Kalix i norr till Tomelilla i söder. Våra fjärrvärmekostnader skiljer sig från ort till ort. När det gäller fast pris för fjärrvärme fördelas priset jämt mellan årets 12 månader. Vi tar även energipris som debiteras för förbrukad fjärrvärme (värme och varmvatten) månadsvis i kWh. Energipriset är differentierat per säsongerna sommar och vinter. Detta betyder att under årets kallare säsong är det ett högre energipris och ett billigare energipris under den varma säsongen. Det som utgör din energikostnad är energipriset multiplicerat med din fjärrvärmeförbrukning.

Exempel på fjärrvärmepriser:

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh med antagande att 65% är vinterförbrukning och 35% är sommarförbrukning blir fjärrvärme priset per år:

Fast pris 4 200 kr

Energikostnad: Sommar 0,6825 x 7 000 kWh = 4 777 kr

Vinter 0,9675 x 13 000 kWh = 12 578 kr

Total årskostnad 21 555 kr

Effektavgift för större fastigheter

När det gäller större fastigheter tar vi effektavgift. Effektavgiften beräknas efter den kategorimetod som energiföretagen rekommenderar. Normalårs korrigerat medelvärde för de två senaste årens vinterförbrukning (kWh) dividerat med fastighetens kategorital ger effekten. Sedan multipliceras effekten med avgiften, vilket blir en summa som fördelas lika mellan årets tolv månader.

Ditt fjärrvärme pris

Vill du veta mer om pris för fjärrvärme där du bor? Kontakta oss eller skicka in en offertförfrågan för att ta reda på mer. Som vi nämt ovan kan priset för fjärrvärme skilja sig beroende på vart du bor. Du kan även besöka våra orter för att ta reda på fjärrvärmepriset för där du bor.