Produktion av briketter

När du väljer Solör Bioenergis briketter vet du att du får briketter av hög kvalitet som kräver minimal hantering. Det innebär briketter med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt biobränsle.

Miljövänlig värme på lokala råvaror

Våra briketter består till 100% av trä och tillverkas av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån samt avkap. Råvaran torkas ned till 9 % fukthalt och under högt tryck komprimeras råvaran till briketter av träfiber med mycket högt energiinnehåll. Briketter av trä är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp. När du eldar med Solör Bioenergis briketter bidrar du till ett hållbart samhälle.

Köp Solör Bioenergis briketter

Briketter transporteras till kunder i Sverige och Norge med hjälp av egna specialutrustade transportbilar. Vi hjälper dig gärna med ditt köp av briketter.