Energiåtervinning - Solör Bioenergi

Energiåtervinning av impregnerat träavfall

Vi är en ledande aktör inom mottagning, mellanlagring och energiåtervinning av impregnerat träavfall. Här kan du läsa mer om Solör Bioenergi Recycling, och hur varje flisa banar vägen för ett cirkulärt samhälle.

Vill du veta mer?

Vad bra, då berättar vi gärna om hur vår energiåtervinning fungerar i praktiken.

Impregnerat träavfall är klassificerat som farligt avfall

Solör Bioenergi Recycling har tillstånd och utrustning för en miljövänlig och säker hantering av denna typ av träavfall.

Omhändertagande av miljöfarligt träavfall

Vi erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trämaterial. Vår tjänst är unik i form av att vi kan erbjuda alla delar i återvinningskedjan.

Vi tar ansvar för att materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt.

Mottagning av järnvägsslipers

Vi tar tillvara på uttjänta järnvägsslipers från olika statliga och privata järnvägsbolag inom Europa. Vi erbjuder en nyckelfärdig lösning där uttjänta järnvägsslipers byts ut eller en hel järnvägssträcka rivs.

Sorteras korrekt

För att säkra att allt material tas tillvara på ett korrekt sätt sorterar vi det för att skilja på kreosot och cca- impregnerat material.

Fullständig förbränning i energicentraler

Sorterat material sönderdelas i krossar och kvarnar som hanterar använt industriellt material. Vi hanterar stora volymer och har vana av att arbeta i en internationell miljö. Genom krossning, fraktionering och separering återvinns det material som kan återvinnas medan det övriga träavfallet blir biobränsle som återanvänds genom fullständig förbränning i våra egna eller våra kunders energicentraler.

Pellets

När du väljer Solör Bioenergis pellets vet du att du får pellets av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Briketter

När du väljer Solör Bioenergis briketter vet du att du får briketter av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär briketter med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt biobränsle.

Energiåtervinning

Solör Bioenergi Recycling erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trämaterial. Vi tar ansvar för att materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt.

Biokol

På Solör Bioenergi producerar vi biokol gjort på träflis från svenska skogar. Produktionen sker på två av våra fjärrvärmeanläggningar, i Ödeshög vid Vättern och i skånska Skurup.