Vilka är fördelarna med biobränsle och bioenergi? - Solör Bioenergi

Vilka är fördelarna med biobränsle och bioenergi?

Att fördelarna med biobränsle både är många och viktiga blir allt mer vedertaget. Klimat och miljö är angelägna punkter på många agendor och det med all rätt. Om vi vill ha kvar jorden intakt och kunna fortsätta må bra behöver vi ta hand om den. Konsekvenserna av en negativ påverkan på klimatet är omfattande, och den ena påverkan leder vidare till nästa. Därutöver är det aktuellt att utveckla alternativ som även är mer ekonomiskt fördelaktiga. Det ligger helt rätt i tiden att arbeta för mer hållbara metoder att skapa energi, och där är biobränsle en stark och värdig kandidat.

Koldioxid och andra växthusgaser

När man framställer energi med andra källor, främst fossila bränslen, släpps stora mängder av växthusgaser ut. Koldioxid är den växthusgas som släpps ut i störst mängd och som får allvarliga konsekvenser. I rätt mängd är växthusgaser någonting bra, till och med nödvändigt, för vårt klimat. Men i för hög mängd skapas en obalans vilket bland annat leder till att jorden värms upp för snabbt och för mycket. Fenomenet brukar kallas för växthuseffekt och det leder till en rad negativa reaktioner för miljön, djurlivet och mänskligheten. Våra polarisar smälter, havsnivån stiger, flera djurarter som exempelvis isbjörnen hotas av utrotning. Allt detta sammantaget leder till en obalans i miljön och konsekvenserna är i många fall katastrofala när det gäller naturens näringskedjor. Att havet blir varmare och att havsnivån stiger leder till andra naturfenomen, som förändrade undervattensströmmar och förändrat väder och klimat.

En av de primära fördelarna med biobränsle är att det inte har någon påverkan på atmosfärens koldioxidhalt under förbränningsprocessen. Därmed kan den hjälpa till att vända den farliga trenden med växthuseffekten. Nedbrytningen av koldioxiden sker i stället naturligt och som en del av kretsloppet.

Förnyelsebar energi

Biobränsle och bioenergi har många fördelar, och den kanske största fördelen är att de är en förnybar energikälla. Att den är förnybar innebär att energin kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas, och kommer därför inte ta slut. Detta till skillnad från de fossila bränslena. De fossila bränslena leder inte bara till ökad mängd koldioxidutsläpp utan bidrar dessutom till att stora delar av jorden blir förstörd. De kommer främst från naturgas, kol och petroleum. Dessa bränslen tar miljoner år på sig att nybildas och det kan ställas i kontrast till biobränslet som är i ständig nybildning och alltså inte blir lika slitsamt på miljön i det långa loppet.

Många länder har dessutom tillgång till biobränsle till skillnad mot fossila bränslen. Detta i sin tur innebär minskade transportsträckor, vilket leder till lägre kostnader. Något som är en enorm miljövinst. Det är framför allt ekonomiskt försvarbart då det innebär en lägre produktionskostnad jämfört med exempelvis olja eller andra alternativ till el.

Bioenergi – fördelar och nackdelar

Vissa hävdar att bioenergi bidrar till växthuseffekten, men det är inte riktigt sant. Det är riktigt att bioenergi har koldioxid som en avfallsprodukt. Men eftersom den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen väl motsvarar den mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, kommer inte koldioxidhalten att öka. Här finns ett tydligt regelverk som säkerställer att återväxten motsvarar uttaget och därmed bidrar inte bioenergi till att koldioxidhalten i atmosfären ökar.

Detta är en starkt bidragande faktor till att vi på Solör Bioenergi rekommenderar byte av värmesystem till lämplig form av bioenergi, till exempel pellets eller bioolja. Dessutom är prisbilden för denna energi mycket gynnsam i jämförelse.