Skillnaderna mellan bergvärme och fjärrvärme - Solör Bioenergi

Bergvärme eller fjärrvärme?

Att fatta beslutet mellan bergvärme eller fjärrvärme är en komplex uppgift, och ingen värmekälla kan anses överlägsen den andra. Båda alternativen har sina unika fördelar och överväganden som påverkar valet. Individuella behov, geografiska förutsättningar och ekonomiska faktorer är alla viktiga att överväga vid valet av uppvärmningssystem för ett hem. Denna artikel ämnar underlätta ditt beslutsfattande genom att utforska skillnaderna mellan fjärrvärme och bergvärme samt belysa deras individuella egenskaper.

Hur fungerar bergvärme respektive fjärrvärme?

För att göra ett välgrundat val för ditt hushåll är det viktigt att förstå de grundläggande principerna bakom fjärrvärme och bergvärme.

Bergvärme:
Bergvärme är en metod som utnyttjar den lagrade solenergin i marken. Genom att borra ett djupt hål och cirkulera vätska ner i berggrunden skapas en väg för att hämta den lagrade värmen. Den cirkulerande vätskan värms upp av solenergin i marken och används sedan för att producera värme med hjälp av en bergvärmepump.

Fjärrvärme:
Skapandet av fjärrvärme inleds med värmeproduktion på central plats, exempelvis ett kraftvärmeverk eller biobränsleanläggning. Värmen överförs sedan via ett ledningsnät till fjärrvärmecentralen genom isolerade rör med hjälp av vatten eller ånga. Vid centralen regleras och övervakas värmen innan den distribueras till anslutna byggnader. Inom dessa byggnader tar värmeväxlare emot fjärrvärmen och överför den till det interna värmesystemet.

Fördelar och begränsningar

Fördelar bergvärme:

 • Effektivt utnyttjar den konstanta temperaturen i marken.
 • Lång livslängd och minimalt underhåll.
 • Miljövänligt med litet CO2-avtryck.

Begränsningar:

 • Initial hög investeringskostnad.
 • Bergvärmepumpen påverkas av elkostnader, och under strömavbrott stängs pumpen av.
 • Processen med att borra hålet och installera bergvärmeanläggningen kan vara platskrävande

Fördelar med fjärrvärme:

 • Använder förnyelsebara källor från skogsindustrin och minskar belastningen på miljön.
 • Skapar en konstant inomhustemperatur och tillgång till varmvatten.
 • Fjärrvärmecentralen, som är ansvarig för att distribuera värmen i fastigheten, kräver minimalt underhåll och har en lång livslängd.

Begränsningar:

 • Användare har vanligtvis ingen möjlighet att välja leverantör inom fjärrvärme, vilket kan leda till begränsad kontroll över kostnaderna.
 • Ej tillgängligt överallt, begränsad användning i vissa områden

Installationer

Bergvärmeinstallation:
Installationen av bergvärme är vanligtvis något dyrare jämfört med fjärrvärme på grund av kostnader för jordborrning eller schaktning och installation av det slutna rörsystemet. De exakta kostnaderna varierar beroende på fastighetens specifika förutsättningar, men bergvärmeinstallationen kräver vanligtvis en högre initial investering

Fjärrvärmeinstallation:
För fjärrvärme är installationen oftast enklare och har lägre initiala kostnader jämfört med bergvärme. Kostnaderna kan inkludera anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet och eventuella justeringar i värmesystemet. Fastighetsägare undviker ofta höga initiala investeringar för utrustning eftersom värmen levereras centralt från en produktionsanläggning.

Överväganden för valet mellan bergvärme eller fjärrvärme

Att välja mellan bergvärme och fjärrvärme kräver en noggrann övervägning av individuella behov, geografiska förutsättningar och ekonomiska faktorer. Bergvärme utmärker sig genom sin hållbarhet och minimala miljöpåverkan, medan fjärrvärme erbjuder enkelhet och bekvämlighet genom sitt centraliserade distributionsnät.
Kostnader är en avgörande faktor vid valet mellan bergvärme och fjärrvärme. Bergvärme påverkas främst av elpriserna, medan fjärrvärmepriserna styr driftskostnaderna för fjärrvärme. Prisvariationer kan vara betydande och variera från kommun till kommun. Det är viktigt att noggrant undersöka och jämföra priserna i din specifika region för att få en korrekt bild av de långsiktiga kostnaderna.

Vilken är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige?

I Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen. Fjärrvärme används av mer än hälften av alla bostäder och lokaler i landet. Genom att välja fjärrvärme investerar inte bara enskilda hem utan hela städer i en energikälla som inte bara möter dagens behov utan också säkerställer en bättre framtid. Med sin långa historia och beprövade effektivitet förblir fjärrvärmen en hörnsten i den svenska energiförsörjningen och ett föredraget val för dem som söker en pålitlig och hållbar värmelösning.