• Fjärrvärme - För ett hållbart samhälle

    Solör Bioenergi levererar fjärrvärme i stora delar av Sverige och i Norge. Vi vänder oss till mindre och medelstora kommuner samt industrier vad gäller både byggnation och drift av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el.

För oss är framtiden cirkulär

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Vi finns i stora delar av Sverige och i Norge där vi producerar och distribuerar värme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill vi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

För att du som kund ska känna dig trygg är verksamheten uppbyggd i regioner. I varje region finns expertis med lång branscherfarenhet för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

Fjärrvärme framställs av biobränsle och är en förnybar energikälla

Fjärrvärme på din ort?

Vi levererar fjärrvärme över stora delar av Sverige – från Kalix i norr till Tomelilla i söder. Du hittar alla anslutna områden och mer information i vår karttjänst.

Vad är fjärrvärme och hur fungerar det

Fjärrvärme är en uppvärmningsform som bygger på att värmen distribueras från en central pann-anläggning, i stället för att varje hushåll har sin egen värmepanna. På så vis förbrukas en mindre mängd bränsle, vilket innebär både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Samtidigt ger en gemensam anläggning en prisvärd, energieffektiv och driftsäker fjärrvärme – till alla!

Vanliga frågor & svar om fjärrvärme

Vi levererar fjärrvärme över stora delar av landet – från Kalix i norr till Tomelilla i söder. Du hittar alla anslutna områden och mer information i vår karttjänst. Välkommen att höra av dig!

Det finns många fördelar med att skaffa fjärrvärme. Det är framförallt en bra investering, både för dig själv, för miljön och för plånboken. Här kan du läsa mer om varför du ska välja fjärrvärme.

Vår driftpersonal är tillgänglig 24 timmar om dygnet, året runt och du når oss via respektive ort. Välj din ort här.

Priset för fjärrvärme kan skilja sig markant beroende på vart du befinner dig i Sverige. Anledningen till att det är prisskillnader mellan företag beror på att det är stora skillnader mellan förutsättningarna och kostnaderna för fjärrvärmeverksamheten på olika orter. Läs mer om pris på fjärrvärme. 

Att ansluta till fjärrvärme kan gå till på olika sätt beroende på vilken leverantör du vänder dig till. Vi på Solör Bioenergi erbjuder helhetslösningar till alla våra kunder och vi vänder oss till privatpersoner, mindre eller mellanstora kommuner samt industrier. Läs mer om hur fjärrvärme fungerar.