Varifrån kommer biobränslet? - Solör Bioenergi

Varifrån kommer biobränslet?

Under 2023 kom de biobränslen som vi köpte in från följande länder:

RT – Sverige, Norge, Irland
Bark – Sverige, Norge
Flis – Sverige, Norge, Polen, Lettland
Pellets – Sverige, Norge, Polen, Danmark
Sågspån – Sverige, Norge
Grot – Sverige, Norge, Finland
Biogas – Sverige, Danmark
Bioolja – Sverige, Danmark, Italien, Taiwan, Sydafrika, Indonesien, Brasilien, Ukraina, Panama, Malaysia, Spanien, Belgien, Ungern, Portugal, Tyskland, Argentina, Storbritannien, Elfenbenskusten, Kina, Iran, Frankrike, Ecuador, Grekland, Slovenien, Rumänien, Tjeckien, Ghana, Australien, Finland, Holland, Singapore.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om biokol och hur vi skulle kunna hjälpa dig.