Varifrån kommer biobränslet? - Solör Bioenergi

Varifrån kommer biobränslet?

Under 2022 kom de biobränslen som vi köpte in från följande länder:

RT – Sverige, Norge, Irland
Bark – Sverige, Norge, Finland
Flis – Sverige, Norge, Polen
Pellets – Sverige, Norge, Polen
Briketter – Sverige, Norge
Sågspån – Sverige, Norge
Grot – Sverige, Norge, Finland
Biogas – Sverige
Bioolja – Sverige, Tyskland, Nederländerna, Italien, Indonesien, Frankrike, Taiwan, Spanien, Ecuador, Belgien, Egypten, Ungern

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om biokol och hur vi skulle kunna hjälpa dig.