En del av naturens kretslopp

Biobränslen är ett samlingsnamn för bränslen som är tillverkade av organiska råvaror hämtade från växtriket. Hos oss på Solör tar vi tillvara på restprodukter inom skogsindustrin och energiåtervinner avfall. På så vis kan vi använda biobränslen i vår egen produktion av fjärrvärme, ånga och el. Dessutom distribuerar vi biobränslet vidare.

En stor fördel med biobränsle är att det oftast är mer miljövänligt än andra varianter av energi, vilket innebär en mindre klimatpåverkan på lång sikt.

Pellets

När du väljer Solör Bioenergis pellets vet du att du får pellets av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Briketter

När du väljer Solör Bioenergis briketter vet du att du får briketter av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär briketter med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt biobränsle.

Energiåtervinning

Solör Bioenergi Recycling erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trämaterial. Vi tar ansvar för att materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt.

Biokol

På Solör Bioenergi producerar vi biokol gjort på träflis från svenska skogar. Produktionen sker på två av våra fjärrvärmeanläggningar, i Ödeshög vid Vättern och i skånska Skurup.