Industriell värme och kyla

Ett sätt att sänka kostnader är att effektivisera sina energisystem. Vi kan finansiera, konstruera, driva och underhålla era värme- och kylningssystem med innovativa lösningar som ger ett bättre ekonomiskt och miljömässigt resultat.

Vi har stor kompetens och erfarenhet inom värme- samt kylnätverk och gör alltid en grundlig analys av era system, för att sedan skräddarsy lösningar som säkerställer maximal energieffektivitet.

Genom att planera och strukturera framtida underhåll bidrar vi till att öka utrustningens livslängd, samtidigt som kostnaderna minskar och jämnas ut över tid. Vi hjälper er även att skapa synergier i era system, som effektiviserar processerna – till exempel i form av vattenåtervinning.

  • Transparens och spårbarhet
  • En partner för allt
  • Säkerheten först!
  • Kostnadseffektivisering
  • Högre avkastning

Vi på Solör Bioenergi kan även komplettera vårt tekniska erbjudande med finansiella lösningar, för att anpassa oss efter era affärsbehov. Vi använder oss då av olika affärsmodeller:

  • Vi ansvarar för drift och underhåll av era system
  • Vi designar, konstruerar, bygger, driver och underhåller era värme- och kylsystem
  • Vi konstruerar, bygger, äger, driver och underhåller era system
  • Vi konstruerar, bygger, driver och finansierar era värme- och kylsystem

Vi ser även till att ta hand om spillvärme för att minska bränslebehov, utsläpp och kostnader. Och vi jobbar alltid med exakt rapportering, som ger er full kontroll över drift- och underhållskostnader.

Vill du veta mer om industriell värme och kyla?

Kontakta Hans Viken.

Tel: +46 730 87 76 29
E-post: hans.viken@solorbioenergi.com