Energikoncept - Solör Bioenergi

Får vi hjälpa dig med energikoncept?

Många av våra kunder idag lämnar över hela ansvaret kring energi- och värmebehov till oss. Det tackar vi för. Om du också står i begrepp att ta fram nya lösningar för ditt energibehov hjälper vi gärna med framtagning av energikoncept för exempelvis Färdig värme.

Hur går det till?

Vi inleder arbetet med noggrann genomgång av nuvarande lösning. Vid behov bygger vi om, och kompletterar med det som behövs för att anpassa anläggningen till modern bioenergi. Vilket energislag är mest kostnadseffektivt för er; träpellets, biolja eller flis? Vi jämför och presenterar för och nackdelar. Ibland blir det byggnation i befintligt pannrum, andra gånger bygger vi en helt ny central utanför befintlig byggnad. Allt beror på vad som passar just för er verksamhet och säkerställer era behov. Vi på Solör Bioenergi tar hand om allt från projektering, myndighetskontakter, investering och installation, till drift, service och underhåll.

Vi är flexibla och kan givetvis också ta fram effektiva lösningar för de verksamheter som vill sköta mer själva.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om energikoncept.

Jonas Sörensson
Tel: 072-514 11 55
Skicka e-post

Energikoncept Bas

Energi levererad enligt era behov. Ingen investering.

Energikoncept Flex

Energi levererad enligt era behov. Ni väljer nivå på investering.

Energikoncept Plus

Ni investerar. Vi kan hjälpa till med drift, service, bränsle och övervakning.