Hur används bioolja och vad är det?

Bioolja är en form av flytande biobränsle. Precis som i all annan framställning av biobränsle räknas detta som ett naturligt, förnybart alternativ till de tidigare mer använda fossila bränslena. Fossila bränslen är exempelvis kol och olja, vilka behöver flera miljoner år på sig för att bli en färdig produkt. De resurser som finns idag har förbrukats med hög hastighet och är på upphällning. Att samma resurser skulle kunna återbildas är osannolikt, i vilket fall inte under en överskådlig framtid. Därför räknas de inte som förnybara och man tittar hela tiden på alternativ till energiframställning.

Användningsområden

Bioenergi används till el, uppvärmning och drivmedel. Men eftersom man även behöver oljor till bland annat motorer, värmeverk, industripannor och andra pannor har det varit nödvändigt att hitta förnybar energi även inom dessa områden. Ett område som växt i popularitet är fjärrvärme och till pannor för fjärrvärme behövs olja. Där används till stor del biooljor. Sverige ligger i framkant i mycket av EU:s miljöarbete och även biooljan är på frammarsch. Idag används så mycket som 4,5 TWh biooljor. Jämför man det med den vanliga oljan så motsvarar det ungefär 450 000 ton! I Sverige använder vi mer av den alternativa oljan än fossila oljor i våra fjärrvärmenät – vilket vi är ensamma om i hela Europa.

Framställning av flytande biobränsle

När man använder sig av råvaror av olika slag från växt- och djurriket för att göra livsmedel, drivmedel och andra produkter görs det genom en form av förädling. Processen genererar restprodukter och biprodukter som i sin tur bland annat används som bränsle. Det är en del i ett långsiktigt, hållbart miljö- och klimattänk. I Sverige kommer i stort sett alla biooljor från just den här typen av restprodukter, och störst mängd har sitt ursprung i oljekemisk industri. Utöver restproduktionen från industrin finns det en del kvar som kommer direkt från odlingar av särskilda oljeväxter.

Oljans egenskaper

Biooljor är väldigt rika på energi och används med fördel till motorer och pannor. Framställningen av oljan är både kostnadseffektiv och miljömässigt helt rätt i tiden. Biooljan bidrar till ett hållbart och långsiktigt klimat- och miljötänk från produktion till konsumtion. Den används aldrig som råvara i några produkter utan det är en restprodukt som tjänar väl för att driva processer i exempelvis motorer, eller för att ge värme.

En ny lag kom till år 2011 som säger att alla biooljor som eldas i Sverige ska vara hållbara enligt de särskilda kriterierna för biodrivmedel och flytande biobränsle. Om de inte uppfyller dessa krav räknas de inte som förnybar energi.