Policy - Solör Bioenergi

Policy

Solör Bioenergi Gruppen arbetar för en hållbar utveckling. Vi tillhandahåller nästan uteslutande förnybar energi, och vårt mål är att vara helt klimatneutrala senast 2040.  Vi arbetar aktivt med våra policys och att implementera dessa i vår verksamhet. Vi utvärderar och uppdaterar våra policys kontinuerligt. På denna sida finns information om våra miljömål och våra etiska riktlinjer.

Våra miljömål

Solör Bioenergis mål är att vara klimatneutrala 2040.

Policydokument

Solör Bioenergi arbetar aktivt med våra policys och att implementera dessa i vår verksamhet. På denna sida finns information om våra etiska riktlinjer som gäller för våra medarbetare och leverantörer.