Vad är bränslepellets och hur fungerar det?

Bränslepellets tillverkas genom att såg- och kutterspån utsätts för stora mängder tryck när den pressas genom en matris. Under det höga trycket komprimeras råvaran till små stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll. Råvaran, det vill säga sågspånet, utgörs 100% av spill från skogs- och sågverksindustrin och är sådant som annars skulle gått till spillo. Pellets är ett förnybart bränsle som ingår i naturens kretslopp, så när du eldar med pellets så bidrar du även till ett mer hållbart samhälle.

Hur fungerar pelletsvärme?

Pelletsvärme fungerar på så sätt att man förvarar bränslepellets i en lagringstank. När värmen ska öka transporteras en viss mängd pellets via ett rör till pelletspannan där sedan pelletsen antänds. De heta rökgaser som bildas stiger och tar sig vidare genom ett rörsystem. Där tar väggarna i rörsystemet upp värmen och använder den till att värma vattnet i pannan, som i sin tur värmer elementvatten och tappvatten – vilket genererar pelletsvärme.

Vad är fördelarna med pelletsvärme?

Pellets fungerar ungefär på samma sätt som vedeldning, men en mer modern variant. Pellets är dock tre gånger effektivare än vad ved är och kräver dessutom mindre arbete.

Att använda sig av bränslepellets är bättre för miljön än fossila bränslen som exempelvis olja. Eftersom bränslepellets består av hoppressat trävirke och är ett biobränsle bidrar detta inte negativt till växthuseffekten.

En annan fördel är att det går att installera en pelletsanläggning i en gammal oljepanna och på så sätt minska en inledande investeringskostnad. Funderar du på att byta värmesystem från fossil energi till förnybar energi? Här guidar vi dig hur det fungerar.

Har du fler frågor angående bränslepellets? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!