Driftinformation - Uppdaterad information för din ort - Solör Bioenergi

Driftinformation

Här hittar du alltid uppdaterad information för din ort vid driftstörningar – eller andra eventuella viktiga meddelanden.

Inga nuvarande driftstörningar.
 • Solna

  Vattenavstängning 13 juni på Bagartorpsringen 32-48

  På grund av en planerad underhållsåtgärd på VA-ledningsnätet kommer vattnet stängas av 2024-06-13 från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 12:00. Abonnenter på Bagartorpsringen 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 och 48 kommer beröras av detta arbete. Flera abonnenter i närområdet kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

  Senast uppdaterad: 5 Juni 2024 kl. 12:35
 • Danderyd

  Röktest i dag- och spillvattennätet, Djursholm

  Under v. 12 till 26 gör vi ett röktest i dag- och spillvattennätet i Djursholm. Testet görs för att upptäcka läckage, felkopplingar och otäta rör. Under testet kan det sippra rök från avlopp, mark och rännstensbrunnar. Röken är helt ofarlig. Läs mer om arbetet på kommunens hemsida https://www.danderyd.se/driftinformation/2024/roktest-i-dag--och-spillvattennatet/

  Senast uppdaterad: 8 April 2024 kl. 05:55

[feedzy-rss feeds=”minasidor.solorbioenergi.se/api/rss/1003/rss” max=”10″ offset=”0″ feed_title=”no” multiple_meta=”source” refresh=”1_hours” error_empty=”Just nu finns inga rapporterade driftstörningar.” lazy=”no” summary=”yes” keywords_inc_on=”title” keywords_exc_on=”title” price=”yes” columns=”1″ ]

Inga nuvarande driftstörningar.

[feedzy-rss feeds=”minasidor.solorbioenergi.se/api/rss/1004/rss” max=”10″ offset=”0″ feed_title=”no” refresh=”1_hours” error_empty=”Just nu finns inga rapporterade driftstörningar.” lazy=”no” summary=”yes” keywords_inc_on=”title” keywords_exc_on=”title” price=”yes” columns=”1″ ]

 • Solna

  Vattenavstängning 13 juni på Bagartorpsringen 32-48

  På grund av en planerad underhållsåtgärd på VA-ledningsnätet kommer vattnet stängas av 2024-06-13 från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 12:00. Abonnenter på Bagartorpsringen 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 och 48 kommer beröras av detta arbete. Flera abonnenter i närområdet kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

  Senast uppdaterad: 5 Juni 2024 kl. 12:35
 • Danderyd

  Röktest i dag- och spillvattennätet, Djursholm

  Under v. 12 till 26 gör vi ett röktest i dag- och spillvattennätet i Djursholm. Testet görs för att upptäcka läckage, felkopplingar och otäta rör. Under testet kan det sippra rök från avlopp, mark och rännstensbrunnar. Röken är helt ofarlig. Läs mer om arbetet på kommunens hemsida https://www.danderyd.se/driftinformation/2024/roktest-i-dag--och-spillvattennatet/

  Senast uppdaterad: 8 April 2024 kl. 05:55

Hittar du inte vad du söker?

Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.