Driftinformation

Här hittar du alltid uppdaterad information för din ort vid driftstörningar – eller andra eventuella viktiga meddelanden.

 • Alsike

  Läckage i fjärrvärmenätet i Alsike

  Vi arbetar med att åtgärda felet. Det kan innebära avbrott i fjärrvärmeleveransen till våra kunder.

  Senast uppdaterad: 20 Mars 2023 kl. 15:49
 • Strängnäs

  Fjärrvärmeavbrott Bondegatan

  Avstängning av fjärrvärmen kommer att göras torsdag 2023-03-23 från 10:00 till 14:00. Så värme och varmt vatten kommer ej vara tillgängligt under denna tid. Detta gäller Bondegatan och delar av Gullringsgatan i Strängnäs.

  Senast uppdaterad: 17 Mars 2023 kl. 09:35
 • Danderyd

  Planerat underhållsarbete vid Ymervägen

  En underhållsåtgärd på det kommunala VA-nätet är planerad vid Ymervägen 2023/03/22 mellan kl 08:00 och 20:00. Under tiden kommer Ymervägen 18A-B, 20A-B, 22, 24A-B, 26, 28, 30A-B och Emblavägen 13, 18, 37 att vara utan vatten, även abonnenter i närområdet kan uppleva dåligt vattentryck och/eller missfärgat vatten. Vattenleveransen kan komma och gå under arbetets gång. Tappa upp den mängd vatten som kan behövas under arbetets gång i kärl och flaskor. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra. Följ utvecklingen på https://www.danderyd.se/driftinfo.va

  Senast uppdaterad: 17 M03 2023 kl. 15:23
 • Solna

  Jonstorpsvägen 2-16 - Vattenavstängning 22/3

  På grund av en underhållsåtgärd på det kommunala VA-ledningsnätet kommer vattnet avstängt från klockan 08:00 2023-03-22. Vattnet beräknas vara åter klockan 14:00. Vattenavstängningen kommer beröra abonnenter på Jonstorpsvägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Övriga abonnenter i närområdet kan komma att beröras av tryckförändringar i vattenleveransen och/eller missfärgat vatten under tiden som arbetet pågår. Tappa upp den vattenmängd som ni behöver under tiden avstängningen pågår och stäng därefter samtliga kranar. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

  Senast uppdaterad: 17 M03 2023 kl. 09:13
 • Solna

  VA-arbete under v.12 vid Jonstorpsvägen 2-16 - Vattenavstängning 21/3

  Under vecka 12 kommer en underhållsåtgärd utföras på det kommunala VA-ledningsnätet. Med anledning av detta arbete kommer vattnet att vara avstängt 2023-03-21 mellan klockan 09:00-10:00. Vattenavstängningen kommer beröra abonnenter på Jonstorpsvägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Övriga abonnenter i närområdet kan komma att beröras av tryckförändringar i vattenleveransen och/eller missfärgat vatten under tiden som arbetet pågår. Tappa upp den vattenmängd som ni behöver under tiden avstängningen pågår och stäng därefter samtliga kranar. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

  Senast uppdaterad: 17 M03 2023 kl. 09:03
 • Danderyd

  Arbete på VA-nätet

  Måndagen 23/1 påbörjas ett ledningsarbete på Tjäderstigen i korsningen mot Tallstigen. Det handlar om en reparation av spillvattenledning och relining av huvudvattenledning. För att kunna utföra arbetet måste schakter hållas öppna, en i korsningen Tjäderstigen/Tallstigen, en på tjäderstigen 13-15 och en på grönytan vid Sätra ängsvägen. Detta innebär att under tiden schakterna öppnas och återfylls samt under renovering/relining kommer vägen vara avstängd med omledning av trafik för passerande, schakter täcks med plåtar vid inaktivt arbete. Berörda av kommande vattenavstängning meddelas separat. Följ utvecklingen på https://www.danderyd.se/driftinfo.va

  Senast uppdaterad: 20 M01 2023 kl. 13:56

[feedzy-rss feeds=”minasidor.solorbioenergi.se/api/rss/1003/rss” max=”10″ offset=”0″ feed_title=”no” multiple_meta=”source” refresh=”1_hours” error_empty=”Just nu finns inga rapporterade driftstörningar.” lazy=”no” summary=”yes” keywords_inc_on=”title” keywords_exc_on=”title” price=”yes” columns=”1″ ]

 • Alsike

  Läckage i fjärrvärmenätet i Alsike

  Vi arbetar med att åtgärda felet. Det kan innebära avbrott i fjärrvärmeleveransen till våra kunder.

  Senast uppdaterad: 20 Mars 2023 kl. 15:49
 • Strängnäs

  Fjärrvärmeavbrott Bondegatan

  Avstängning av fjärrvärmen kommer att göras torsdag 2023-03-23 från 10:00 till 14:00. Så värme och varmt vatten kommer ej vara tillgängligt under denna tid. Detta gäller Bondegatan och delar av Gullringsgatan i Strängnäs.

  Senast uppdaterad: 17 Mars 2023 kl. 09:35

[feedzy-rss feeds=”minasidor.solorbioenergi.se/api/rss/1004/rss” max=”10″ offset=”0″ feed_title=”no” refresh=”1_hours” error_empty=”Just nu finns inga rapporterade driftstörningar.” lazy=”no” summary=”yes” keywords_inc_on=”title” keywords_exc_on=”title” price=”yes” columns=”1″ ]

 • Danderyd

  Planerat underhållsarbete vid Ymervägen

  En underhållsåtgärd på det kommunala VA-nätet är planerad vid Ymervägen 2023/03/22 mellan kl 08:00 och 20:00. Under tiden kommer Ymervägen 18A-B, 20A-B, 22, 24A-B, 26, 28, 30A-B och Emblavägen 13, 18, 37 att vara utan vatten, även abonnenter i närområdet kan uppleva dåligt vattentryck och/eller missfärgat vatten. Vattenleveransen kan komma och gå under arbetets gång. Tappa upp den mängd vatten som kan behövas under arbetets gång i kärl och flaskor. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra. Följ utvecklingen på https://www.danderyd.se/driftinfo.va

  Senast uppdaterad: 17 M03 2023 kl. 15:23
 • Solna

  Jonstorpsvägen 2-16 - Vattenavstängning 22/3

  På grund av en underhållsåtgärd på det kommunala VA-ledningsnätet kommer vattnet avstängt från klockan 08:00 2023-03-22. Vattnet beräknas vara åter klockan 14:00. Vattenavstängningen kommer beröra abonnenter på Jonstorpsvägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Övriga abonnenter i närområdet kan komma att beröras av tryckförändringar i vattenleveransen och/eller missfärgat vatten under tiden som arbetet pågår. Tappa upp den vattenmängd som ni behöver under tiden avstängningen pågår och stäng därefter samtliga kranar. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

  Senast uppdaterad: 17 M03 2023 kl. 09:13
 • Solna

  VA-arbete under v.12 vid Jonstorpsvägen 2-16 - Vattenavstängning 21/3

  Under vecka 12 kommer en underhållsåtgärd utföras på det kommunala VA-ledningsnätet. Med anledning av detta arbete kommer vattnet att vara avstängt 2023-03-21 mellan klockan 09:00-10:00. Vattenavstängningen kommer beröra abonnenter på Jonstorpsvägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Övriga abonnenter i närområdet kan komma att beröras av tryckförändringar i vattenleveransen och/eller missfärgat vatten under tiden som arbetet pågår. Tappa upp den vattenmängd som ni behöver under tiden avstängningen pågår och stäng därefter samtliga kranar. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

  Senast uppdaterad: 17 M03 2023 kl. 09:03
 • Danderyd

  Arbete på VA-nätet

  Måndagen 23/1 påbörjas ett ledningsarbete på Tjäderstigen i korsningen mot Tallstigen. Det handlar om en reparation av spillvattenledning och relining av huvudvattenledning. För att kunna utföra arbetet måste schakter hållas öppna, en i korsningen Tjäderstigen/Tallstigen, en på tjäderstigen 13-15 och en på grönytan vid Sätra ängsvägen. Detta innebär att under tiden schakterna öppnas och återfylls samt under renovering/relining kommer vägen vara avstängd med omledning av trafik för passerande, schakter täcks med plåtar vid inaktivt arbete. Berörda av kommande vattenavstängning meddelas separat. Följ utvecklingen på https://www.danderyd.se/driftinfo.va

  Senast uppdaterad: 20 M01 2023 kl. 13:56

Hittar du inte vad du söker?

Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.