Driftinformation - Uppdaterad information för din ort - Solör Bioenergi

Driftinformation

Här hittar du alltid uppdaterad information för din ort vid driftstörningar – eller andra eventuella viktiga meddelanden.

Inga nuvarande driftstörningar.
 • Danderyd

  Akut läcka vid Parkstigen

  En akut vattenläcka har upptäckts vid Parkstigen. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten. Reparationsarbete pågår och hemsidan uppdateras löpande, under tiden arbetet pågår är vattnet avstängt för abonnenter på Parkstigen 3 & 5. Tappställe finns vid korsningen Parkstigen/Bragevägen, medtag eget kärl. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra Följ utvecklingen på https://www.danderyd.se/driftinfo.va

  Senast uppdaterad: 22 Februari 2024 kl. 13:58
 • Solna

  Hög grundvattennivå i Råstasjön

  På grund av de senaste dagarnas regn och snösmältning medför detta höga grundvattennivåer i Råstasjön samt runt sjövägen. Ledningsnätet arbetar för fullt och det kommer att avta men det kan ta längre tid på grund av höga vattennivåer och marken är mättad.

  Senast uppdaterad: 17 Februari 2024 kl. 09:48
 • Danderyd

  Begränsad framkomlighet på Herrgårdsvägen

  På grund av ett arbete på det kommunala VA-nätet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Herrgårdsvägen 35A från v8 till v10. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

  Senast uppdaterad: 16 Februari 2024 kl. 15:00

[feedzy-rss feeds=”minasidor.solorbioenergi.se/api/rss/1003/rss” max=”10″ offset=”0″ feed_title=”no” multiple_meta=”source” refresh=”1_hours” error_empty=”Just nu finns inga rapporterade driftstörningar.” lazy=”no” summary=”yes” keywords_inc_on=”title” keywords_exc_on=”title” price=”yes” columns=”1″ ]

Inga nuvarande driftstörningar.

[feedzy-rss feeds=”minasidor.solorbioenergi.se/api/rss/1004/rss” max=”10″ offset=”0″ feed_title=”no” refresh=”1_hours” error_empty=”Just nu finns inga rapporterade driftstörningar.” lazy=”no” summary=”yes” keywords_inc_on=”title” keywords_exc_on=”title” price=”yes” columns=”1″ ]

 • Danderyd

  Akut läcka vid Parkstigen

  En akut vattenläcka har upptäckts vid Parkstigen. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten. Reparationsarbete pågår och hemsidan uppdateras löpande, under tiden arbetet pågår är vattnet avstängt för abonnenter på Parkstigen 3 & 5. Tappställe finns vid korsningen Parkstigen/Bragevägen, medtag eget kärl. När vattnet är åter kan det vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra Följ utvecklingen på https://www.danderyd.se/driftinfo.va

  Senast uppdaterad: 22 Februari 2024 kl. 13:58
 • Solna

  Hög grundvattennivå i Råstasjön

  På grund av de senaste dagarnas regn och snösmältning medför detta höga grundvattennivåer i Råstasjön samt runt sjövägen. Ledningsnätet arbetar för fullt och det kommer att avta men det kan ta längre tid på grund av höga vattennivåer och marken är mättad.

  Senast uppdaterad: 17 Februari 2024 kl. 09:48
 • Danderyd

  Begränsad framkomlighet på Herrgårdsvägen

  På grund av ett arbete på det kommunala VA-nätet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Herrgårdsvägen 35A från v8 till v10. Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra.

  Senast uppdaterad: 16 Februari 2024 kl. 15:00

Hittar du inte vad du söker?

Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.