Biobaserade cirkulära affärer med biokol

Hos oss på Solör Bioenergi producerar vi biokol gjort på träflis från svenska skogar. Produktionen sker på två av våra fjärrvärmeanläggningar, i Ödeshög vid Vättern och i skånska Skurup. Samtidigt som vi producerar fjärrvärme kan vi genom en process kallad pyrolys producera biokol, som går tillbaka till naturen då det används till att förbättra våra jordar. Vår produktion av biokol är ett av flera exempel där vi på Solör arbetar cirkulärt.

Fördelar med biokol

Genom att använda vår biokol i jordar förbättrar du jordegenskaperna på flera sätt:

  • Ökar den syrehållande förmågan, vilket motverkar kompakta jordar.
  • Ökar den vattenhållande förmågan
  • Får mikroorganismer att trivas vilket bidrar positivt till jordstrukturen.
  • Bidrar till att djupare rotsystem vilket gör växterna mer robusta.
  • Får jordarna att hålla längre.
  • Ökar förmågan att bibehålla näringsämnena i jorden.

Så här produceras biokol

Biokol produceras genom en process som heter Pyrolys, där organiskt material bränns i en syrefattig miljö. Råvaran som vi använder är 30 mm träflis, vilket skapar en lätthanterlig och homogen biokol. Nedbrytningstiden för biokolet kan vara hundratals till tusentals år och kolet kan på så vis fungera som en kolsänka och därigenom skapa negativa utsläpp.

Hur används biokol?

Det finns flera användningsområden för biokol, och dessa ökar allt mer. Några av användningsområdena i dagsläget är som jordförbättrare i stadsmiljöer, i jordbruksmark, samt på sportgräs så som golf- och fotbollsplaner. Det finns även användningsområden så som i djurfoder, som filter av exempelvis vatten och i alkohol.

Vår försäljning av biokol sker i stora volymer, upp till 120 kubik biokol, till företag som utvecklar produkter för jordförbättring där biokol är en del.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om biokol och hur vi skulle kunna hjälpa dig.

”Produktion av biokol är en cirkulär affär där vi tar tillvara på den restprodukt som bildas vid förbränning av träflis och säljer den vidare så att den kan återföras till marken.”

Pellets

När du väljer Solör Bioenergis pellets vet du att du får pellets av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Briketter

När du väljer Solör Bioenergis briketter vet du att du får briketter av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär briketter med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet. Något som garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt biobränsle.

Energiåtervinning

Solör Bioenergi Recycling erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trämaterial. Vi tar ansvar för att materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt.

Biokol

På Solör Bioenergi producerar vi biokol gjort på träflis från svenska skogar. Produktionen sker på två av våra fjärrvärmeanläggningar, i Ödeshög vid Vättern och i skånska Skurup.