fbpx

Kunskapsbank

Vi på Solör brinner bokstavligen för energi - och tillsammans med vår passion för klimat & miljö vill vi sprida våra kunskaper kring förnybar energi.

Konvertera / Byta värmesystem från fossil energi till förnybar energi – hur då?

Energi är ett stort område och tekniker för att utvinna värme och elektricitet är många. Teknikutvecklingen går hela tiden framåt precis som efterfrågan kontinuerligt ökar. Här har vi samlat information som är till hjälp för dig som funderar på att konvertera till förnybar energi. Vi finns för att hjälpa ditt företag att byta värmesystem!

Några termer när du ska konvertera till förnybar energi

Bioenergi: ved, pellets, etanol, rötslam, bioolja och säd är förnybar energi eftersom att den bundna koldioxiden som finns i biobränslet ingår i det naturliga kretsloppet på jorden.
Geotermisk energi: är den energi som ligger lagrad under jordskorpan.
Fossila bränslen: kol, olja, gasol och naturgas är ändliga resurser som bidrar till den globala uppvärmningen.

Bioenergi i Sverige

Sverige hör till de länder som är föregångare inom energi som räknas som klimatsmart, mycket beroende på att vi satsar hårt på bioenergi. Det är främst som värmekälla vi i Sverige använder bioenergi, och eftersom vi har en god tillgång till skog och de restprodukter den skapar, ligger stor del av biobränsle inom detta segment. Det är också på grund av att vi har en politisk enighet kring kravet att förnybara energikällor företrädesvis ska användas vid framställande av värme och el.

Läs mer om Bioenergi & fördelar.

Vill du Byta från fossil energi och funderar på fördelarna?

Står du i begrepp att byta ut ditt värmesystem till förnybara bränsle, eller konvertera ditt system från fossila bränsleslag? Då har vi samlat ihop en mängd användbara fakta åt dig, som vi hoppas kan vara till god hjälp. I menyn till höger finns de olika frågor och artiklar vi tagit fram hittills. Vi räknar med att fler artiklar ska tillkomma vartefter den tekniska utvecklingen driver fler att vilja konvertera till förnybar energi o bioenergi och intresset ökar.

Solör Bioenergi hjälper dig att byta till bioenergi

Vi på Solör Bioenergi rekommenderar att byta till ett värmesystem som endast drivs av förnybara bränslen, som exempelvis bioolja eller pellets. För dig som kund är också denna typ av bränsle ekonomiskt gynnsam. Har ni funderingar på att konvertera värmesystem från fossila bränslen, till bioenergi, finns vi alltid här för att hjälpa er.

Läs mer om fjärrvärme och våra biobränslen