Strängnäs kommun kartlägger möjligheterna med grön vätgas - Solör Bioenergi

Strängnäs kommun kartlägger möjligheterna med grön vätgas

Det finns mycket som talar för att vätgas kommer att ha en betydande del i det framtida energisystemet. Nu vill Strängnäs kommun undersöka vilka lokala och regionala förutsättningar och möjligheter som finns för grön vätgas i kommunen. Med bidrag från Klimatfond Strängnäs startar nu en förstudie som ska resultera i en handlingsplan för förverkligande av eventuella möjligheter.

Strängnäs kommun har som mål att vara en fossilfri kommun 2030 och klimatneutral 2040. Som ett steg i utvecklingen av handlingsplanen för att nå målen vill kommunen kartlägga användning av vätgas som möjliggörare för att bygga ett hållbart samhälle och energisystem.

Vätgas är en energibärare som kan användas för att producera, lagra, transportera och tillhandahålla energi. Gasen kan tillverkas av olika energikällor, men då el från förnybara energikällor används kallas den för grön vätgas. El producerad från exempelvis solenergi kan användas för att producera vätgas, som sedan lagras. När energin behöver användas kan den omvandlas från vätgas till el och exempelvis driva lastbilar.

Unika förutsättningar för kommunen

Ragnar Lindén är hållbarhetsutvecklare inom kommunen och den som leder arbetet med förstudien.

– Förstudien ska identifiera och åskådliggöra möjligheterna för produktion och användning av vätgas med lågt klimatavtryck inom energisektorn, transporter, fastighetssektorn och industrin inom Strängnäs kommun. I uppdraget ligger också att ta fram en handlingsplan med rekommendationer för hur kommunen skulle kunna hantera möjligheterna med vätgas, säger Ragnar.

En viktig utgångspunkt i projektet är även att se hur Strängnäs kommun kan stödja klimatomställningen inom flera olika sektorer, hitta synergier inom och mellan dessa, möjliggöra cirkulära lösningar och minska belastningen på elnätet.

Förstudien kommer att visa vilka möjligheter som finns för just Strängnäs kommun, men generellt sett kan vätgas användas i många sammanhang för olika typer av behov.

Gemensam bild av förutsättningarna

Studien förväntas resultera i rekommendationer och identifiering av konkreta projekt och delmål för hur vätgasen kan bli en del av utvecklingen i kommunen för att nå klimatmålen. Arbetet inleds med en identifiering av nyckelpersoner och intressenter för att sedan gå vidare med en inventering av hur vätgas används inom olika processer och verksamheter idag. Kommunala och regionala verksamheter kommer att vara involverade, liksom det lokala näringslivet.

– Genom att vi involverar många organisationer och aktörer räknar vi med att få en gemensam bild av förutsättningar och den långsiktiga inriktningen. Det som analysen visar fungerar som underlag till vilka ekonomiska förutsättningar och vilken klimatnytta som olika typer av etableringar skulle kunna ge. Analysen tittar brett och inkluderar såväl energisektorn, transporter och fastigheter som industri och jordbruk, säger Ragnar.

Vätgas i olika sammanhang

Projektet har möjlighet att ge en indirekt minskning av den negativa klimatpåverkan beroende på de rekommendationer som kommer fram, tillsammans med en identifiering av konkreta projekt och aktiviteter för hur vätgas kan bli en del i kommunens arbete för att nå klimatmålen.

Bland de fem fokusområden som Strängnäs kommun arbetar med stödjer projektet lokal förnybar energiförsörjning, hållbara transporter och resor, samt klimatsmart mat.

– Förstudien kommer att visa vilka möjligheter som finns för just Strängnäs kommun, men generellt sett kan vätgas användas i många sammanhang för olika typer av behov. Det kan spänna från reservkraftverk för att avlasta elnätet till en industriprocess som behöver syrgas, vilket blir en restprodukt när vätgas framställs. Det ska bli intressant att se vad studien kommer fram till och vad nästa steg blir för kommunen, säger Ragnar.

Foto: Lina Östling

OM PROJEKTET

Strängnäs kommun genomför en förstudie kring vätgas, som ska resultera i en handlingsplan för förverkligande av eventuella möjligheter.

Projekttid
2024

Ekonomi
Satsningen genomförs i egen regi med stöd från Klimatfond Strängnäs.

Uppfyller följande kriterier
Fokusområdena lokal förnybar energiförsörjning, hållbara transporter och resor, samt klimatsmart mat.

Vanliga frågor & svar

Har du frågor om Klimatfond Strängnäs?

Inspireras av goda exempel

Ta del av initiativ som drivs med hjälp av klimatfonden, vilka bidrar till klimat- och energiomställningen i Strängnäs kommun.