Strängnäs golfklubb går mot fossilfri maskinpark - Solör Bioenergi

Strängnäs golfklubb går mot fossilfri maskinpark

Strängnäs golfklubb har en tydlig vision om en mer hållbar verksamhet. Med stöd från Klimatfond Strängnäs kan klubben nu realisera sin plan på inköp av batteridrivna robotgräsklippare och genom detta ta ett stort kliv mot en fossilfri maskinpark.

Strängnäs Golfklubb, som grundades 1968, är en av Strängnäs största idrottsföreningar med 1 230 medlemmar. På golfbanan i utkanten av centrala Strängnäs finns en 27-håls golfbana, driving range, restaurang och butik. En central del i verksamheten är skötseln av golfbanorna, som idag står för en stor del av den negativa miljöpåverkan. Varje år används 17 000 liter fossilt bränsle för att klippa alla banor. För några år sedan köptes en eldriven gräsklippare in och tack vare bidrag från Klimatfond Strängnäs är det möjligt att gå vidare med miljösatsningen.

Hållbar drift

Nu planerar klubben för inköp av en större eller två mindre batteridrivna robotgräsklippare, som kommer kunna minska förbrukningen av fossilt bränsle.

– Vi kan fortsätta vår resa mot en alltmer hållbar drift, i samarbete med Klimatfonden, vilket känns fantastiskt. Det är vår övertygelse att detta projekt inte bara kommer att gynna vår golfbana, utan också bidra till den större miljömässiga omställningen som är så avgörande för vår gemensamma framtid, säger Per Magnusson, klubbchef på Strängnäs golfklubb.

Med robotgräsklippare blir gräset tätare och mår bättre. Något som främjar ett minskat behov av bekämpningsmedel.

– Vår inriktning är att vi ska kunna minska på användningen av bekämpningsmedel tack vare moderna robotgräsklippare som ger ett friskare gräs. Svenska golfförbundet driver frågan hårt och går löpande ut med nya förhållningssätt, vilka vi uppdaterar oss utifrån, säger Per Magnusson.

Vi kan fortsätta vår resa mot en alltmer hållbar drift, i samarbete med Klimatfonden, vilket känns fantastiskt.

Utvärdering av gräsklippare

Klubben riktar särskild uppmärksamhet mot så kallad ruff och semiruff, områden med något högre gräs där bränsleförbrukningen idag är hög. Att implementera en modern självgående gräsklippare innebär minskade driftkostnader och betydligt lägre negativ miljöpåverkan. En enda gräsklippare kan täcka 5000 kvadratmeter och förväntas klippa det högre gräset på tre banor.

Just nu pågår arbetet med att utvärdera möjliga leverantörer av robotgräsklippare. Testerna sker ute på banorna för att ge bästa möjliga förutsättningar att välja den modell som passar bäst. Efter testerna kommer klubben att besluta om en större eller två minde maskiner ska köpas in.

– Vi har fått två maskiner presenterade för oss och vi väntar på ytterligare en. Det är viktigt för att oss att få testa eftersom det skiljer en del mellan de olika klipparna. Vi tittar på hur de klipper, hur laddningen sker och hur maskinerna hanterar avgränsningar, säger Per Magnusson.

Dagens teknik innebär GPS- eller satellitstyda robotgräsklippare som klipper banorna under tiden som spel pågår. Maskinerna känner av vilka områden de ska klippa och behovet av tillsyn från personal är minimal.

Halverad användning av fossila bränslen

Golfklubben är sedan flera år inne i ett omställningsarbete för en mer miljöanpassad och hållbar verksamhet. Något som klubben löpande kommunicerar ut till medlemmarna för att skapa engagemang och förståelse för satsningarna.

Bland annat har solceller installerats på taken till vagnsboden och verkstaden, all armatur har fått LED-lampor och flera laddplatser för elbilar finns nu att tillgå. Klubben har även haft besök av Naturvårdsverket och föreningen En vild idé som gett råd om hur klubben kan främja biologisk mångfald. Numera får sly som röjts i skogen ligga kvar för att välkomna insekter och planer finns på att släppa upp ängar mot vattendragen för att hjälpa pollinerande insekter.

– Vårt miljöarbete är en väldigt viktig del av vår verksamhet och styrelsen har beslutat att vi ska ha halverat vår användning av fossila drivmedel om fem år. Det kräver krafttag och vi är därför oerhört glada över att ha fått bidrag från Klimatfond Strängnäs som gör att vi kan ta ett stort steg framåt i rätt riktning, säger Bengt Johansson, ordförande i styrelsen för Strängnäs golfklubb.

Foto: Lina Östling

OM PROJEKTET

Strängnäs golfklubb går mot fossilfri maskinpark och investerar i batteridrivna robotgräsklippare.

Projekttid
Pågående med förväntat avslut i maj 2024

Ekonomi
Satsningen genomförs i egen regi med stöd från Klimatfond Strängnäs

Uppfyller följande kriterier
Fokusområdet hållbara transporter och resor

Vanliga frågor & svar

Har du frågor om Klimatfond Strängnäs?

Inspireras av goda exempel

Ta del av initiativ som drivs med hjälp av klimatfonden, vilka bidrar till klimat- och energiomställningen i Strängnäs kommun.