Nya sporthallen i Strängnäs installerar solceller till egen elproduktion - Solör Bioenergi

Nya sporthallen i Strängnäs installerar solceller till egen elproduktion

Under våren startar byggnationen av den nya sporthallen i Strängnäs. Att minska klimatpåverkan är ett strategiskt arbete inom Strängnäs kommun och redan under den inledande projekteringsfasen fanns en vision om att kunna sätta solceller på sporthallens tak. Genom att projektet fått medel beviljade från Klimatfond Strängnäs är det nu möjligt att göra verklighet av visionen och därmed bidra till en ökad klimatnytta inom kommunen.

Taket kommer att täckas av 2 000 kvadratmeter solceller som beräknas generera 250 000 kWh el per år. Det kommer att täcka behovet av el till hallen och mer därtill. Bredvid sporthallen byggs det samtidigt en ny simhall och dessa två byggnader kopplas samman. När sporthallen genererar mer energi än vad den gör av med skickas detta vidare till simhallen som kan nyttja den el som blir över.

Vill vara en föregångare i klimatomställningen

Erik Granbeck, byggprojektledare på Strängnäs kommun, är projektchef för byggnationen av Larslunda sporthall. Sporthallen ligger strategiskt bra placerad i Strängnäs och kommer att vara ett viktigt skyltfönster för kommunen.

– När möjligheten kom att ansöka om medel från Klimatfond Strängnäs tog vi den. I en kommun är det viktigt att vi är en föregångare i klimatomställningen. Strängnäs kommun jobbar på många sätt med nationella och internationella mål där solcellsproduktion är ett av dem. Nu när vi kan installera en solcellsanläggning på sporthallen kommer en ytterligare konkret lösning på plats som hjälper till med omställningen, säger Erik Granbeck.

Beviljade medel från Klimatfond Strängnäs utgör en del av den totala kostnaden för installationen av solceller. Avsikten är att komplettera bidraget med statliga medel för att minska kostnaderna för kommunen.

Genom att sätta upp solceller minskar den negativa klimatpåverkan då vi endast använder förnybar energikälla för elkonsumtion i hallen.

Lokal elproduktion

Strängnäs kommuns klimat- och energiplan har ett antal fokusområden som utgör grunden för kommunens arbete. Projektet med solceller på sporthallen är i linje med två av dem; energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning, samt lokal förnybar energiförsörjning. I planen står bland annat att förnybar elproduktion bör gynnas på olika sätt.

– Genom att sätta upp solceller minskar den negativa klimatpåverkan då vi endast använder förnybar energikälla för elkonsumtion i hallen. Genom att ha egen elproduktionen minskar vi dessutom kostnaderna för kommunen. Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till att Strängnäs kommun blir ett föredöme när det kommer till att visa vägen i klimatomställningen, säger Erik Granbeck.

Överbliven energi till simhallen

Larslunda sporthall är en ny hall som ska stå klar till sommaren 2025. Sporthallen kommer att ha en total invändig yta på 5 800 kvadratmeter. I hallen ryms en läktare för 1 000 personer och två fullstora idrottsplaner där det kommer vara möjligt att bedriva skolidrott och föreningsverksamhet.

Foto: Lina Östling

OM PROJEKTET

2 000 kvadratmeter solceller kommer att täcka taket på Larslunda sporthall.

Projekttid
Pågående med förväntat avslut i juni 2025.

Ekonomi
Satsningen genomförs i egen regi med stöd från Klimatfond Strängnäs.

Uppfyller följande kriterier
Fokusområdena energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning, samt lokal förnybar energiförsörjning.

Vanliga frågor & svar

Har du frågor om Klimatfond Strängnäs?

Inspireras av goda exempel

Ta del av initiativ som drivs med hjälp av klimatfonden, vilka bidrar till klimat- och energiomställningen i Strängnäs kommun.