Fjärrvärme i Svenljunga

Under 1983 beslutades att etablera ett fjärrvärmenät i Svenljunga och basera detta kring ångcentralen som etablerats av ELMO, det lokala garveriet. En fastbränslepanna som baserades på torv och flis etablerades 1985.

Verksamheten i Svenljunga Energi som levererade fjärrvärme och ånga till ELMO övertogs 2001 av IQR AB och 2008-2010 byggdes rosterugnen om och försågs med avancerad rökgasrening.
Solör Bioenergi övertog verksamheten under 2011.

Priser

Kontakt

Tel: 010-199 02 50
Adress: Elmogränd, 512 50 Svenljunga

Felanmälan
Helgfria vardagar 07:00 – 16:00
Tel: 031-301 18 74

Övrig tid, tel: 010–199 02 60

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
E-post: nicklas.eld@solorbioenergi.com 

Anläggningsansvarig/nätansvarig
Christer Bengtsson, tel 070-237 56 77
E-post: christer.bengtsson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Tony Bengtsson, tel: 010-199 02 51
E-post: tony.bengtsson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Pontus Fernebrand, tel: 010-199 02 54
E-post: pontus.fernebrand@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Henrik Johansson, tel: 010-199 02 53
E-post: henrik.johansson@solorbioenergi.com

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 031-361 93 44
E-post: ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com