Fjärrvärme i Svenljunga

Under 1983 beslutades att etablera ett fjärrvärmenät i Svenljunga och basera detta kring ångcentralen som etablerats av ELMO, det lokala garveriet. En fastbränslepanna som baserades på torv och flis etablerades 1985.

Verksamheten i Svenljunga Energi som levererade fjärrvärme och ånga till ELMO övertogs 2001 av IQR AB och 2008-2010 byggdes rosterugnen om och försågs med avancerad rökgasrening.
Solör Bioenergi övertog verksamheten under 2011.

Fakturor och statistik
Du hittar alltid dina fakturor och statistik på vår hemsida, klicka in på ”mina sidor” och skriv in användarnamnet: fvkund@solorbioenergi lösenord: Solorbioenergi_2016, därefter väljer du ort och skriver in ditt kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

Priser

Kontakt

Tel: 010-199 02 50
Adress: Elmogränd, 512 50 Svenljunga

Felanmälan
Helgfria vardagar 08:00 – 16:00
Tel: 023-103 13

Akuta ärenden övrig tid, tel: 010–199 02 60

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
E-post: nicklas.eld@solorbioenergi.com 

Anläggningsansvarig/nätansvarig
Christer Bengtsson, tel 070-237 56 77
E-post: christer.bengtsson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Tony Bengtsson, tel: 010-199 02 51
E-post: tony.bengtsson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Pontus Fernebrand, tel: 010-199 02 54
E-post: pontus.fernebrand@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Henrik Johansson, tel: 010-199 02 53
E-post: henrik.johansson@solorbioenergi.com

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 023-103 13
E-post: ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com