Fjärrvärme i Skinnskatteberg

Fjärrvärmen i Skinnskatteberg började byggas under 1980 talet av kommunen I dag är det Solör Bioenergi Fjärrvärme AB som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten.

Kretslopp
Fjärrvärme produceras med framförallt biobränsle från Setras sågverk. Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet.

Kunder
Kunderna i Skinnskatteberg består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Den största kunden är Skinnskattebergs kommun. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls höga elförbrukning och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål

Värmeleverans
Leveransen uppgår till ca 13,5 GWh per år.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Skinnskatteberg finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter och lokaler. Vid intresse, kontakta kundansvarig för individuell offert.

Priser

Villkor

Kontakt

Tel: 023-103 13
vast@solorbioenergi.com

Regionchef/Anläggningsansvarig
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
nicklas.eld@solorbioenergi.com

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 023-103 13
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Driftansvarig
Tony Parkati, tel 070-697 26 57
skbgplat@telia.com