Fjärrvärme i Mölnlycke

I Mölnlycke driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme. Fjärrvärmen började byggas 2003 av E.ON och ledningsnätet har därefter succesivt byggts ut. I juni 2014 förvärvade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB verksamheten i Mölnlycke från E.ON.

Expansivt i Mölnlycke:
I Mölnlycke byggs fjärrvärmen ut i en otrolig takt. Energimässigt är det ca 1 GWh per som de senast åren har valt fjärrvärme före andra alternativ.

Kunderna
Kunderna i Mölnlycke består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Några stora kunder är Härryda kommun, Förbo AB och Wallenstam.

Produktionen
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av en biobränslepanna med kondensor med en avgiven effekt av ca 12 MW, en biooljepanna samt en oljepanna som spets och reservkapacitet.

Vårt miljöarbete
Vårt miljöarbete pågår hela tiden och under 2019 har vi ersatt den fossila oljeeldningen med bioolja. Även om oljan har varit en liten del av vår produktion tidigare och att fjärrvärmen i Mölnlycke redan är märkt med naturskyddsföreningens Bra Miljöval så är det viktigt för oss att fortsätta jobba för att förbättra miljön i Mölnlycke. Ett stort steg i detta är vår nya biooljepanna som nu är installerad.

Du äger din värmeväxlare
Om det uppstår ett fel i din värmeväxlare är du välkommen att höra av dig till oss, prislistan för jourbesök hittar du under priser på denna sida.
Vill du som privatperson ha en service av din värmeväxlare hjälper vi dig gärna. Ett servicebesök kostar 1 200 kr och faktureras via din faktura. Hör av dig till oss för att boka en tid.

Fakturor och statistik
Du hittar alltid dina fakturor och statistik på vår hemsida, klicka in på ”mina sidor” och skriv in användarnamnet: fvkund@solorbioenergi lösenord: Solorbioenergi_2016, därefter väljer du ort och skriver in ditt kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

Priser

Villkor

Kontakt

Adress:
Fibervägen 10, 435 33 Mölnlycke

Telefon:
023-103 13

E-post:
vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
nicklas.eld@solorbioenergi.com 

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 023-103 13
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Conny Eriksson, tel: 031-88 79 52
conny.eriksson@solorbioenergi.com 

Nätansvarig
Leif Johansson, tel: 031-88 79 53
leif.johansson@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Claes Bohlin, tel: 031-88 79 54
claes.bohlin@solorbioenergi.com

Drifttekniker
Marcus Sternlert, tel: 031-88 79 55
marcus.sternlert@solorbioenergi.com