Fjärrvärme i Malmköping

Mamköping med sina cirka 2 000 invånare är ursprungligen uppvuxet kring försvarsmakten som hade verksamhet där från sent 1700-tal fram till mellankrigstiden. Boplatslämningar visar att trakten var bebodd redan för 5 000 år sedan. Näringslivet domineras av småföretag.

Solör Bioenergi förser cirka 210 fastigheter i Malmköping med fjärrvärme, varav 150 är villor. Därmed förses en stor del av tätortens invånare med värme från Solör Bioenergi.

Vid värmeverket finns två biobränslepannor och en rökgaskondensor för ytterligare höjning av verkningsgraden. 2015 investerade vi i ett nytt styrsystem för att öka driftsäkerheten. Därmed kan vi erbjuda våra kunder säker leverans av värme med låg miljöpåverkan.

Vid värmeverket finns även en oljeeldad panna som endast används som reserv och spetslast (när det är väldigt kallt).

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 023-103 13
E-post: ost@solorbioenergi.com

Adress: Blockvägen 10, 642 91 Flen

Postadress: Solör Bioenergi Öst AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

Anläggningsansvarig:
Per Lindström
Tel: 076-109 51 11
E-post: per.lindstrom@solorbioenergi.com

Regionchef:
Jan Lindkvist
Tel: 070-243 03 99
E-post: jan.lindkvist@solorbioenergi.com