Fjärrvärme i Horndal

I Horndal äger och driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmenät med värme. Bionär äger och driver fjärrvärmenätet som förser kunderna med värme.

Läs mer på bionar.se

Kontakt

Webbplats: www.bionar.se
E-post: vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld
Tel: 070 – 999 30 62
E-post: nicklas.eld@solorbioenergi.com