Fjärrvärme i Hästveda

I Hästveda äger och driver Solör Bioenergi Syd AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme. I september 2020 förvärvade Solör Bioenergi Syd AB verksamheten i Hästveda från Bussme Energy.

Kretslopp
Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som nu växer sig större. Aska som restprodukt hanteras och återförs till skogen.

Kunder
Kunderna i Hästveda består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Att kunder på detta sätt anslutit sig till förnybar energi minskar svenska hushålls höga elförbrukning och hjälper till att nå både nationella och EU:s klimatmål.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av en biobränslepanna med avgiven effekt av 1,5 MW samt en oljepanna som spets och reservkapacitet. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin som t.ex. gren och topp (sk GROT), bränslevedflis m.m. och har en genomsnittlig fukthalt av ca 40%.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Hästveda finns, i första hand längs befintligt kulvertsystem, men även till övriga fastigheter kan finnas möjlighet. Individuell offert lämnas vid intresse.

Avtal

Ägarbyte

Kontakt

Regionkontor
Adress: Råby 2003, 242 92 Hörby
Telefon: 023-103 13
E-post: syd@solorbioenergi.com

Besöksadress
Hyggesvägen 10, 280 23  Hästveda

Felanmälan
Helgfria vardagar 07.00-16.00.
Tel: 070-624 72 03

Övrig tid, tel 0417-788 00
(Lövestad Larmcentral)

Regionchef
Flemming Rasmussen, tel: 0415- 156 69
flemming.rasmussen@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Tommy Thoresson, tel: 070-624 72 03
tommy.thoresson@solorbioenergi.com