Fjärrvärme i Bjärnum

Värmeverket som ligger på Boställsgatan ägs av Solör Bioenergi, drift och daglig tillsyn sköts av lokal entreprenör som också sköter samordningen för utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Den biobränsleeldade panncentralen etablerades år 2007. Fjärrvärmenätet började byggas samtidigt och de första kunderna som anslöts var Älvsbyhus, Bjärnums skola samt Transportsektion. Fjärrvärmenätet har sedan successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna såsom kommunala byggnader med skolor, ålderdomshem, simhall samt industrier, flerbostadshus och villor.

Större delen av värmen produceras i dagsläget av flis, olja täcker upp vid stopp och köldtoppar. Värmeleveransen ut till våra kunder ligger på cirka 9 000 MWh per år.

Tillsammans så har vi i Bjärnum hjälpts åt att kraftigt minimera utsläppen av skadliga partiklar (PM10) samt minskat koldioxid utsläpp med 3 150 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 160 bilar (genomsnittsbilen som kör 1500 mil/år), detta genom att ta bort mer än 1 100 kubikmeter olja årligen.

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.