Fjärrvärme i Ale

Solör Bioenergi har den 1 mars 2022 förvärvat Ale fjärrvärme AB av Göteborg Energi AB
och Ale kommun. Ale fjärrvärme AB har nu ändrat namn till Solör Bioenergi Ale AB.

Kunder
Ale kommer att få en central roll i utvecklingen för Solör Bioenergi i Göteborgsregionen. Solör Bioenergi kommer att stödja Ale kommuns tillväxt och dess vidareutveckling med förnybar energi. Övertagandet av kundkontakter, fakturering och drift kommer att ske gradvis under ett års tid. Tills dess att annat meddelats hänvisar vi till Göteborg Energi när det gäller frågor kring fakturor, drift och felanmälan etc. Produktion och leverans av förnybar energi uppgår till ca 60 GWh per år ut till ca 950 anslutna kunder.

Anslutning
Möjlighet för att ansluta fler fastigheter finns då det finns en överkapacitet i nätet.
Individuell offert lämnas vid intresse. Ni kontaktar oss genom följande e-postadress: ale@solorbioenergi.com

Värmeleverans
Merparten av värme kommer från Perstorp Oxo AB i Nol, genom värmeåtervinning och
ifrån lokal pelletspanna i Skepplanda.