Minskade fjärrvärmekostnader efter energieffektivisering i hyresfastigheten. - Solör Bioenergi
Hyreshus uppvärmt av fjärrvärme

Minskade fjärrvärmekostnader efter energieffektivisering i hyresfastigheten.

När Magnus Nilsson förvärvade två hyresfastigheter i centrala Vännäsby, som försågs med fjärrvärme från Solör Bioenergi, var hans främsta prioritet att initialt sänka energikostnaderna. Genom att installera moderna termostater och ventiler på de befintliga radiatorerna har energikostnaderna kraftigt reducerats. På mindre än två år har investeringskostnaderna återvunnits och fastigheterna fortsätter att dra nytta av en stabil och pålitlig värmeleverans från Solör Bioenergi.

Fastigheterna i Vännäsby består av totalt 13 lägenheter och omfattar 130 radiatorer, som finns även i trapphus och tvättrum. Vid tidpunkten för förvärvet hade fastigheterna en hög energiförbrukning. De befintliga radiatorerna i lägenheterna saknade termostater, vilket resulterade i att värmen var konstant aktiv. När solen sken in i lägenheterna steg temperaturen, och hyresgästerna var tvungna att vädra.

”Vi insåg snabbt att åtgärder behövdes, och efter att ha övervägt ett flertal olika alternativ kom vi fram till att det mest kostnadseffektiva var att installera moderna termostater och ventiler på de redan befintliga radiatorerna, vilket möjliggör reglering av värmen utifrån väder och säsong”, förklarar Magnus Nilsson, ägare till hyresfastigheterna.

Betydande minskning av energikostnader

Förutom installationen av nya termostater och ventiler har balkongdörrar och fönster bytts ut för att förbättra husets täthet och minska kallras. Dessutom har temperaturen justerats till 22 grader i bostadsutrymmen och 15 grader i övriga utrymmen. Magnus betonar att de genomförda investeringarna utgjorde relativt enkla och billiga åtgärder med betydande effekt på driftskostnaderna. Vid förvärvet av fastigheterna var energiförbrukningen 190 000 kilowatt per år, men den har nu minskat ända ner till 124 000 kilowatt.

”Vi kan följa vår energiförbrukning på Solörs webbplats och märkte snabbt att den minskade varje månad. Vi har på mindre än två år sparat in investeringen genom sänkta driftskostnader. Även under vinterns rekordkalla månader har våra kostnader legat under tidigare nivåer, och vi har minskat våra energikostnader med 45 procent årligen”, säger Magnus Nilsson.

Tätare hus med mindre värmeläckage och moderna termostater och ventiler för värmejustering är några av de åtgärder som har bidragit till kostnadsbesparingarna.

”Det finns många sätt att minska energibehovet och därigenom sänka kostnaderna. Vi är alltid redo att ge råd till våra kunder om vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska energiförbrukningen. Magnus valde en effektiv lösning till relativt låg kostnad jämfört med andra alternativ. Genom att investera i energieffektiva åtgärder har han lyckats sänka sina energikostnader samtidigt som han fortsätter att få tillförlitlig värmeleverans”, säger Emil Almroth, nätansvarig för region Nord på Solör Bioenergi.