Hållbar fjärrvärme från Solör Bioenergi i nytt bostadsområde i Hörby - Solör Bioenergi
Fjärrvärme i Hörby

Hållbar fjärrvärme från Solör Bioenergi i nytt bostadsområde i Hörby

Solör Bioenergi levererar klimatvänlig fjärrvärme till det nybyggda bostadsområdet Pugerup i centrala Hörby, där inflyttningen nyligen har påbörjats. Företaget har engagerat sig i detta projekt sedan förra året och har försett de första fyra byggnaderna med fjärrvärme. Totalt kommer elva byggnader med över nittio lägenheter att få tillgång till denna miljövänliga värme.

Solör Bioenergi är en framstående aktör inom förnybar energi som använder trädbränslen som huvudkälla och betjänar dagligen 600 000 användare. De är verksamma på över 300 platser i huvudsakligen Sverige och Norge och producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga institutioner och industrier. Dessutom är de involverade i energiåtervinning av impregnerat trä och biobränsleproduktion samt drift och underhåll av både kommunala och privata VA-anläggningar. Solör strävar efter att främja ett hållbart samhälle genom att utnyttja skogens resurser och minska koldioxidutsläppen.

Boende tar plats i det nya området

Den första fasen av bostadsområdet Pugerup påbörjades sommaren 2021 med fyra byggnader och 32 lägenheter. Solörs arbete involverade initialt anslutning till den befintliga ledningen på närliggande Kungsgatan, följt av en 125 meter lång kulvertgrävning för att förse området med fjärrvärme. Dessutom har ytterligare 200 meter kulvert dragits för att koppla samman de första byggnaderna och förbereda för kommande byggnader. Inflyttningen har nu börjat och kommer att fortsätta under året allt eftersom fler byggnader färdigställs.

Lokalproducerad fjärrvärme

Fjärrvärmen produceras på Solörs anläggning strax utanför Hörby tätort, där en biobränslepanna med en kapacitet på 6 MW används. Denna panna är kopplad till en rökgaskondenseringsanläggning som både renar och kyler rökgaserna. Dessutom har man installerat ett nytt elfilter för att uppfylla de lagkrav som träder i kraft från och med 1 januari 2025.

Biobränslet som används är lokalproducerat och består huvudsakligen av material som annars skulle vara överskott från skogsindustrin, såsom grenar, toppar och sågspån. Denna hållbara energikälla är ett viktigt steg mot att minska miljöpåverkan och främja en mer ekologiskt ansvarig samhällsutveckling.

För mer information kontakta:

Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72