Hållbar fjärrvärme från Solör Bioenergi i nytt bostadsområde i Hörby

Solör Bioenergi levererar klimatvänlig fjärrvärme till det nybyggda bostadsområdet Pugerup i centrala Hörby, där inflyttningen nyligen har påbörjats. Företaget har engagerat sig i detta projekt sedan förra året och har försett de första fyra byggnaderna med fjärrvärme. Totalt kommer elva byggnader med över nittio lägenheter att få tillgång till denna miljövänliga värme. Solör Bioenergi är […]

Sävstaholm gård i Vingåker återuppbygger med klimatvänlig fjärrvärme från Solör Bioenergi

Efter en brand som förstörde den tidigare spannmålstorken och flera närliggande byggnader på Sävstaholm gård i Vingåker, har ägarna inlett en omfattande återuppbyggnad. De har också tagit kontakt med Solör Bioenergi i ett tidigt skede för att säkra en miljövänlig och pålitlig energileverans genom fjärrvärme. Solör Bioenergy Group är en framstående aktör inom förnybar energi […]

Solör Bioenergi och Strängnäs kommun i gemensamt initiativ för lokal klimat- och energiomställning

Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag AB har inlett ett samarbetsavtal med målet att påskynda den lokala klimat- och energiomställningen. De båda företagen har avsatt sammanlagt 60 miljoner kronor inom ramen för samarbetet för att genomföra gemensamma projekt och främja andra lokala organisationers övergång till mer hållbara alternativ. Samarbete för att påskynda klimatomställningen Solör Bioenergi ansvarar […]