Lyko i Vansbro utökar sitt uppdrag med Solör Bioenergi - Solör Bioenergi
Solör förser Lyko med fjärrvärme

Lyko i Vansbro utökar sitt uppdrag med Solör Bioenergi

Sedan 2019 har Solör Bioenergi varit den föredragna leverantören av klimatvänlig värme till Lykos kontor och lager i Vansbro. Lyko, Sveriges största e-handelsföretag inom hårvård och skönhet, har de senaste åren haft en stor tillväxt och fortsätter att expandera. Inom kort kommer en ny del av logistikcentret tas i bruk, vilket innebär att Solörs leveranser till Lyko kommer att öka med närmare 200 procent.

Individuellt anpassad lösning för Lyko


Under 2018 tog Lyko kontakt med Solör med önskan om fjärrvärme till sin anläggning. Eftersom logistikcentret är beläget en bit utanför tätorten visade det sig att traditionell fjärrvärme skulle bli för kostsam att ansluta. En skräddarsydd lösning presenterades i form av konceptet Färdig värme, där Solör ansvarade för projektering, investering och installation.

Johan Lagerqvist, affärsansvarig för Energi inom Solör Bioenergi, förklarar.

”När företag vill dra nytta av fjärrvärmens alla fördelar, men befinner sig utanför tätortens fjärrvärmenät, kan vi erbjuda en lokal värmeanläggning som är skräddarsydd efter företagets behov – lika hållbar och pålitlig som fjärrvärme. Med Färdig värme kan kunden överlåta allt arbete på oss, från projektering till leverans.”

Lokalt biobränsle för hållbar värme


Konceptet innebär att Solör ansvarar för bränsle, drift, service och underhåll, medan Lyko betalar en överenskommen månadsavgift och en energiavgift för förbrukad värme. Solör kommer även att förse den nya delen av logistikcentret med byggvärme under byggnationen.

Anna Persson, logistikchef hos Lyko, betonar företagets hållbarhetsmål.

”Solör har mött våra behov kring hållbarhet och driftsäkerhet på ett bra sätt, och vi är mycket nöjda med samarbetet. Vi strävar alltid efter så hållbara lösningar som möjligt, och valet av lokal värme från biobränsle är ett självklart val för oss.”

När den nya hallen är i full drift kommer värmeeffekten uppgå till 1,3 GWh per år, med träpellets från Solörs egna fabriker som det använda biobränslet.

Johan Lagerqvist avslutar.

”Vi har levererat värme till Lyko under flera år, och det är glädjande att vi får fortsatt förtroende att leverera till deras utbyggnad.”