Fjärrvärmeanläggning i gång i Edsbyn - Solör Bioenergi
Fjärrvärmecentralen i Edsbyn

Fjärrvärmeanläggning i gång i Edsbyn

För att säkerställa leveransen av fjärrvärme, effektivisera verksamheten och öka verkningsgraden har en helt ny fjärrvärmeanläggning tagits i drift i Edsbyn, beläget i sydvästra Hälsingland. Efter en noggrann intrimningsperiod för den moderna biopannan är anläggningen nu fullt operativ.


Beslutet att investera i en helt ny fjärrvärmeanläggning i Edsbyn fattades hösten 2021, där Solör Bioenergi redan hade etablerad verksamhet. Beslutet föregicks av flera års planeringsarbete, där målsättningen var att ersätta den befintliga pannan från 1977 med en modern biopanna. Arbetet inkluderade att hitta en plats för den nya anläggningen, vilket Solör tillsammans med Ovanåkers kommun hittat en bra lösning.

Säkrar en långsiktig fjärrvärmeleverans


Byggprocessen påbörjades under 2022, och den äldre pannan har nu ersatts av den nya anläggningen, som utöver panna och bränslelager även rymmer kontors- och personalutrymmen.


”Satsningen i Edsbyn uppgår till närmare 100 miljoner kronor och säkrar fjärrvärmeleveransen på lång sikt. Med den moderna pannan genererar vi mer värme per kubik biobränsle än tidigare,” säger Johan Nåbo, projektchef på Solör Bioenergi.


Anläggningen använder fuktiga biobränslen, främst restprodukter från närliggande skogsindustri såsom bark, träflis, toppar och grenar. Med en effekt på 6 MW och en rökgaskondensor på 1,5 MW är anläggningen utrustad med den senaste reningstekniken för att minimera miljöpåverkan


”Vi känner stolthet över satsningen i Edsbyn och ser nu fram emot att fortsätta erbjuda våra kunder en trygg värmeleverans med en modern anläggning rustad för framtiden,” tillägger Henrik Frohm, regionchef inom Nordost på Solör Bioenergi.


Solör Bioenergi levererar redan fjärrvärme till större industrier, en industripark, kontor, badhus, flerfamiljshus och villor i Edsbyn, med en total leveransmängd på cirka 38 000 MWh per år.