Fjärrvärme i Vårgårda

Fjärrvärmen startades i Vårgårda för 30 år och 2010 byggdes anläggningen på Hjultorpsgatan då fjärrvärmen kompletterades med produktion av ånga till industrikunder. Verksamheten i Vårgårda ingår sedan 2018 som ett helägt bolag i Solör Bioenergi.

Miljö
Att producera fjärrvärme och ånga med biobränslen ger många fördelar, inte minst avseende kretsloppstänkandet. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra tillskott utan tas upp av träd som växer sig större, samt att askan som restprodukt hanteras och återförs till skogen. Fjärrvärmen i Vårgårda bidrar till en renare stadsmiljö.

Kunder
Kunderna i Vårgårda består av villor, flerfamiljshus, industrier och övrig verksamhet. Fjärrvärme och ånga är prisvärd och bekymmersfri med låga driftskostnader.

Produktion
Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen vid Hjultorpsgatan i Vårgårda. Anläggningen består av en biobränslepanna samt en oljepanna för reserv- och spetslast. Pannorna är försedda med utrustning för rökgasrening, utsläppen från skorstenen mäts och kontrolleras kontinuerligt.
Biobränslet består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin såsom sågspån, skogsflis och bark och kommer i huvudsak från närområdet.

Nya kunder
Vi ser gärna att fler väljer fjärrvärme. För att fastställa möjligheten att ansluta ditt hus och teckna avtal med Solör Bioenergi Vårgårda AB är du välkommen att kontakta oss.

Priser

Kontakt

Kundservice och felanmälan
Tel: 023-103 13
E-post: ost@solorbioenergi.com

Adress: Hjultorpsgatan 2, 447 35 Vårgårda

Postadress: Solör Bioenergi Vårgårda AB
Jungfrustigen 3, 592 32 Vadstena

Anläggningsansvarig:
Luigi de Barone
Tel: 070-551 11 69
E-post: luigi.de.barone@solorbioenergi.com

Regionchef:
Jan Lindkvist
Tel: 070-243 03 99
E-post: jan.lindkvist@solorbioenergi.com