Fjärrvärme i Bollebygd

I Bollebygd driver Solör Bioenergi Fjärrvärme AB produktionsanläggningen som förser ortens fjärrvärmekunder med värme och varmvatten. Fjärrvärmen byggdes 2008 av Bollebygds Fjärrvärme AB och ledningsnätet har därefter successivt byggts ut. I december 2019 förvärvade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB verksamheten i Bollebygd

Kunder
Från anläggningen levereras värme till både kommunala och privata fastigheter.

Värmeleverans
Värmeleveransen sker från vår produktionsanläggning som består av två flispannor på totalt 2,5 MW och en oljepanna som används som reserv och vid tillfälliga toppar. Totalt levererar vi ca 7 GWh årligen.

Anslutning
Framtida anslutningsmöjligheter i Bollebygd finns. Vid intresse kontakta kundansvarig för individuell offert.

Fakturor och statistik
Du hittar alltid dina fakturor och statistik på vår hemsida, klicka in på ”mina sidor” och skriv in användarnamnet: fvkund@solorbioenergi lösenord: Solorbioenergi_2016, därefter väljer du ort och skriver in ditt kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

Priser

Kontakt

Adress:
Köpmansvägen 4 B i Bollebygd

Telefon:
Helgfria dagar 08:00-16:00
Tel: 023-103 13

Akuta ärenden övrig tid:
Tel: 0304-307 00
E-post: vast@solorbioenergi.com

Regionchef
Nicklas Eld, tel: 070-999 30 62
nicklas.eld@solorbioenergi.com

Anläggningsansvarig
Claes Bohlin, tel: 031-88 79 54
claes.bohlin@solorbioenergi.com

Kundansvarig
Ann-Sofie Ståhl, tel: 023-103 13
ann-sofie.stahl@solorbioenergi.com