Om Solör Bioenergy Group

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Vi finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar.

Mer om oss Jobba hos oss

Affärsområden

Support