Kommunalt vatten och avlopp för Danderyds kommun

På uppdrag av Danderyds kommun hanterar vi vatten och avlopp i kommunen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller problem som rör vatten och avlopp – till exempel felanmälan, fakturafrågor, vattenmätaravläsningar eller beställning av vattenavstängning vid servis. Vart du ska vända dig beror på vad din fråga avser. Danderyds kommun är huvudansvarig och fattar alla beslut som rör VA-taxan.

Anslutningsärenden/anläggningsavgifter: Danderyds kommun

Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyd
Växeln: 08-568 910 00
Fax: 08-568 912 01
E-post: tekniska.kontoret@danderyd.se

Drift och underhåll

Felanmälan • lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • stopp i kommunalt avlopp • stängning av servis • vattenläckor 

Solör Bioenergi – kundtjänst Danderyd
Öppettider är 8-16
Tel: 08-568 912 90 (ordinarie arbetstid)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till vår driftcentral på nummer 08-550 501 73
Adress: Kaserngatan 1, 761 45 Norrtälje
E-post: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Övriga frågor

Fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp • avläsning vattenmätare • vattenförbrukning

Solör Bioenergi Utility Solutions – kundtjänst Danderyd
Öppettider är 9-16
Tel: 08-568 912 90 (ordinarie arbetstid)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till vår driftcentral på nummer 08-550 501 73
Adress: Kaserngatan 1, 761 45 Norrtälje
E-post: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Fakturamottagare

Enligt Vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. Hyresgäster kan inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem. Om fastigheten är uthyrd får därmed fastighetsägaren själv debitera hyresgästen. Läs mer här.

Mer information

Vattenkiosk

Danderyds Kommun har installerat nya vattenkiosker inom kommun. Syftet med dessa är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vatten till våra kunder. Det ska också vara enkelt att ta sig dit året om.

I och med att vattenkiosk/er har tagits i bruk så upphör möjligheten att tappa vatten från brand- och spolposterna på det allmänna ledningsnätet. Brand- och spolposterna kommer att låsas/plomberas och plomberingen får inte brytas. Oavsett lås/plombering är uttag från brand- och spolposter inte längre tillåtet. Brytning av plombering eller upptäckt av otillåtet vattenuttag kommer att polisanmälas.

Vattenkiosker installeras för att förenkla för spol- och tankbilar (m.fl.), men samtidigt minska riskerna för skador och smittorisk på distributionsnätet. Vattenkioskerna är utrustade med mjukstängande ventiler för varsam tappning samt backventil för att förhindra att smitta kommer in i ledningsnätet. Observera att vattnet är klassat som ett så kallat tekniskt vatten, inte dricksvatten.

För att få tillgång till vattenkiosk, registrerar man sig som användare med hjälp av registreringsblanketten som hämtas genom att klicka på länken.
Blanketten fylls i och skickas in till kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com. Efter godkänd registrering kommer Solör Bioenergi ta kontakt med er angående utlämning av nyckel. Nycklar hämtas ut på Solörs kontor i Sollentuna.
Brukaren betalar en förbrukningsavgift enl. gällande taxa samt en administrativ kostnad om 1800 kr.
För närvarande är förbrukningsavgiften 20kr/m3.
Nyckeln är en värdehandling, straffavgiften för borttappad nyckel är 500 kr.

Ni kan enkelt via webben, www.vattenkiosk.se, kontrollera hur mycket vatten ni tankat efter att ni blivit registrerade och fått en nyckel av oss.

Danderyds kommuns vattenkiosker :

Rinkebyvägen 43 vändplan vid tennishallen.

Långsängsvägen, tas i drift 2023.

Vanliga frågor & svar

För dig som bor i Danderyds kommun och har kommunalt vatten och avlopp.

Dricksvatten

Då kontaktar du vår kundservice för att boka in en tid för vattenavstängning. Vi finns på telefonnummer: 08-568 912 90.

När det har varit en vattenavstängning på det kommunala dricksvattennätet och när vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Eventuell missfärgning är inte hälsofarlig och orsakas av järnoxid. Spola i kranen närmast din vattenmätare tills klart vatten kommer. Tänk på att inte använda tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice. Vi finns på telefonnummer: 08-568 912 90.

Om du tittar på din vattenmätare när du inte använder vatten ska ingen av visarna rör sig. Om visarna ändå rör sig, ska du ringa en rörmokare. Vattenläckor som uppstår på vattenledningar eller avloppsrör inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för. Har en vattenläcka uppstått utanför din fastighet, ring genast oss på telefonnummer: 08-568 912 90.

Danderyds kommun tar allt sitt vatten från Mälaren via gemensamma ledningar med våra grannkommuner (kommunen är medlem i kommunalförbundet Norrvatten som producerar dricksvatten vid Görvälnverket). Trycket i kommunens ledningar är beroende av trycket i Norrvattens ledningar. Det varierar en del beroende på var i Danderyd man befinner sig, vad förbrukningen är för stunden m.m.

Din fastighet kan ligga på en hög punkt i förhållande till vattentornen i Bergshamra (Solna) och Ensta (Täby). Vattentornen utjämnar trycket i vattenledningar och fungerar som brandvattenreserv. Vattennivå i vattentornen kan variera några meter mellan minimal och maximal nivå, dock håller man ofta relativt stabilt nivå med fyllda reservoarer. Med andra ord – vattentrycket kan eventuellt sjunka något vid hög förbrukning (morgon och kväll) eller vid vattenläckor.

Dricksvattnet i Danderyd är medelhårt på gränsen till mjuk, mellan 5,5 och 6,5 dH (tyska hårdhetsgrader). När du diskar eller tvättar ska du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat. Överdosering ger sämre tvätt- och diskeffekt.

Det enklaste sättet att fylla poolen är med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande. Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen och var sparsam med vattenanvändningen.

Att fylla poolen kan ta tid, räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt.

Om du måste fylla poolen, gör det därför helst nattetid mellan kl 00.00 och kl 06.00 då det är fullt i ledningarna.

Råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool med dricksvatten.

Skydda naturen genom att låta solen äta upp kloret innan du tömmer poolen. Låt därför poolen stå öppen, helst i solljus, några dagar efter den senaste kloreringen. Då förbrukas kloret och du slipper släppa ut kemikalier i naturen.

Låt därefter vattnet rinna ut långsamt på en gräsmatta eller liknande så att marken hinner suga upp vattnet. Då skapar det inte problem för din eller grannens fastighet.
Det är inte tillåtet att tömma poolvatten i avloppet, då det kan skada reningsverkens biologiska reningssteg. Det är heller inte tillåtet att släppa poolvatten till gatubrunn eller dagvattennätet.

Släpp inte heller ut poolvatten i havet eller i en sjö då kemikalierna skada miljön för både växter och djur.
Vid spolning och rensning av filter (backwash) ska spolvattnet infiltreras ner i marken på din fastighet.

Avlopp

Du kontaktar oss vid avloppsstopp, oavsett om stoppet ligger på kommunal eller privat ledning. Vi finns på telefonnummer 08-568 912 90.

Efter ditt samtal påbörjar vi en kostnadsfri felsökning på de kommunala ledningarna. Om vi kommer fram till att felet är inne på din fastighet får du kontakta en privat firma. Kommunen ersätter inte kostnader för firmor anlitade av fastighetsägare, oavsett var felet är. Det är därför viktigt att du kontaktar oss för felsökning vid osäkerhet om stoppet ligger på kommunal eller privat ledning. Det är endast vi som får åtgärda fel på kommunens ledningar.

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper när du stekt, smält smör, poppat popcorn eller liknande. Samla upp frityrolja och olja från exempelvis burkar med torkade tomater i en tom mjölkförpackning eller i en plastflaska. Använd gärna en s.k. fettratt – finns att hämta kostnadsfritt i Information Danderyd. Det insamlade fettet lämnar du sen in på återvinningscentralen eller lägger i brännbar fraktion i soporna inklusive emballage.

Vattenmätning, taxor och fakturor

Nej, själva vattenmätaren tillhandahålls och ägs av kommunen. Vattenmätaren byts vanligtvis vart tionde år och får endast hanteras av Danderyds kommuns driftentreprenör Solör Bioenergi. Vattenmätaren beställer du hos vår kundservice på telefonnummer: 08-568 912 90 eller via e-tjänst: https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/vattenmatare/

För en vattenmätare för enbostadshus ska det sitta en konsol på väggen med två stycken avstängningsventiler. Vattenmätaren måste sitta frostfritt och vara lätt tillgänglig för montering och byte. Mer information finns här: https://www.danderyd.se/contentassets/3984623024b248f38974d431f659ccba/faktablad-vattenmatarplats.pdf

För att vi ska kunna fakturera dig baserat på rätt vattenförbrukning är det viktigt att du regelbundet lämnar din mätarställning till oss. Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och lämnar mätarställningen till oss ungefär en gång per halvår. På din senaste faktura kan du se vad vi har beräknat din mätarställning till per ett visst datum. Stäm gärna av denna mot din faktiska mätarställning. Vid större avvikelse är du välkommen att kontakta vår kundservice med en ny mätarställning så registrerar vi denna och justerar beräknad årsförbrukning till din kommande faktura.

Läs endast av de fem första siffrorna inklusive eventuella nollor. De röda siffrorna redovisar endast liter och behöver ej redovisas.

Du kan ange din mätarställning via vårt formulär som du hittar här: https://solorbioenergi.se/avlasning-av-vattenmatare/

Du kan också ange din mätarställning via Danderyds kommuns E-tjänst, den hittar du här: https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/vattenmatare/

Det går också bra att kontakta vår kundservice. Vi finns på telefonnummer: 08-568 912 90 eller mailadress: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Om vi inte fått in en avläsning från dig, skickar vi ut avläsningskort en gång om året. Som du fyller i och returnerar till oss.

En fjärravläst vattenmätare är en elektronisk ultraljudsvattenmätare med en inbyggd radiosändare som innebär att mätaren läser av vattenflödet automatiskt. Den enskilde abonnenten behöver då inte själv läsa av sin vattenmätare utan VA-verksamheten läser regelbundet av den via en avläsningsutrustning som placeras i de bilar som hämtar avfall i kommunen.

Den fjärravlästa mätaren är CE-märkt och överensstämmer med alla europeiska och nationella krav för elektromagnetisk strålning. Dessutom visar oberoende studier att strålningen från den fjärravlästa mätaren ligger under gällande gränsvärden som definierats av den oberoende organisationen ICNIRP, Internation Commission on Non-lonizing Radiation Protection.

När mätaren skickar data är sändningseffekten max 25 mW. I jämförelse har en mobiltelefon en sändningseffekt på upp till 2 000 W.

Länkarna nedan tar dig till Danderyds kommuns hemsida där finner du information om vattenmätarbyte. Har du frågor är du också välkommen att kontakta vår kundservice. Vi finns på telefonnummer: 08-568 912 90. https://www.danderyd.se/contentassets/3984623024b248f38974d431f659ccba/kontrollera-din-anlaggning-infor-vattenmatarbyte.pdf

https://www.danderyd.se/contentassets/3984623024b248f38974d431f659ccba/faktablad-vattenmatarplats.pdf

https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/vattenmatare/

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck.
10 liter övrigt.

Om du har sålt ditt hus behöver du registrera ett ägarbyte. Det gör du via Danderyd kommuns e-tjänst eller via en blankett.

Ägarbytet fyller du i tillsammans med den nya ägaren. Vattenmätaren ska sedan läsas av på tillträdesdagen.

E-tjänsten hittar du här: https://www.danderyd.se/e-tjanster/

Blanketten hittar du här: https://solorbioenergi.se/wp-content/uploads/2021/09/Solor-Bioenergi-Anmalan-agarbyte.pdf

Brukningsavgift: Är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. Lag (2010:917). Avgiftsskyldighet föreligger även om fastighetsägaren väljer att inte använda VA-anslutningen.

På din faktura kan du hitta information om din totala årskostnad, vilken baseras på både fasta och rörliga delar.

Mätarnummer: Din vattenmätare har ett unikt mätarnummer vilket står angivet på både din installerade vattenmätare och på din VA-faktura.

Föregående avläsning: Visar uppgift om vilken som är den senast registrerade mätarställningen och vilket datum den gjordes.

Årsförbrukning: Baserat på de mätaravläsningar som registrerats räknas en beräknad årsförbrukning ut. Den ligger sedan till grund för den förbrukning som debiteras varje fakturaperiod tills dess att en ny mätaravläsning registreras och en ny beräknad årsförbrukning räknas ut, baserat på perioden mellan avläsningarna.

Förbrukning och förbrukningsavgift: Exempel – Om den föregående fakturan avsåg perioden juli t.o.m. september och den fakturan skapades i början på juli så baserades den debiterade förbrukningen på den föregående registrerade mätaravläsningen och den då uppskattade årsförbrukningen. I samband med att en ny mätaravläsning rapporteras in den 30 augusti beräknas årsförbrukningen om baserat på den förbrukning som varit under perioden mellan föregående mätaravläsning och den mätaravläsning som gjordes 30 augusti. På den nya fakturan justeras då debiteringen av förbrukningen i två steg, detta för att ta hänsyn till bl.a. taxaförändringar.

Först redovisas vad mätarställningen beräknades till 30 september (642 kbm) och sedan redovisas den avlästa mätarställningen 30 augusti (682 kbm). Differensen mellan sedan tidigare debiterad förbrukning och faktisk förbrukning blir då 40 kbm. Dessa 40 kbm har förbrukats under perioden mellan föregående avläsning och avläsningen den 30 augusti och kan antingen varit relativt ”linjär” över perioden eller berott på en tillfälligt ökad förbrukning på grund av t.ex. ett läckage.

Därefter beräknas förbrukningen, baserat på den nya årsförbrukningen, för perioden från den nya avläsningen 30 augusti t.o.m. fakturaperiodens brytdatum.

Grundavgift: Grundavgiften är till för att finansiera administrativa kostnader samt underhåll för en förbindelsepunkt per fastighet. Denna avgift är lika för samtliga fastigheter.

Mätaravgift: Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Nyttan av att ha tillgång till den allmänna anläggningen mäts i vattenmätarkapacitet, d.v.s. ju större kapacitet som fastigheten har tillgång till genom sin vattenmätarstorlek eller vattenmätarkombination desto större nytta och högre avgift.

Tomtyteavgift: Tomtyteavgiften är en av parametrarna i Danderyds VA-taxa och är till för att täcka kostnaden som uppstår för att underhålla allmänna ledningar och för att byta ut gamla.

Avgiften är relaterad till tomtytan eftersom denna avspeglar hur långa ledningar som behövs för att försörja en fastighet. Tomtyteavgiften bidrar också till att täcka kommunens kostnader för omhändertagande av dagvatten från fastigheten, gator och allmänna platser i bostadsområden.

Våningsyteavgift är en parameter i Danderyds kommuns VA-taxa. Våningsyteavgift debiteras med en avgift per kvm bruttoarea, BTA när bygglov eller startbesked är beviljat. Varje fastighetsägare väljer själv efter beviljat bygglov, när och hur stor byggnad som uppförs, dvs om man vill utnyttja hela bygglovets BTA eller inte, men det påverkar inte våningsyteavgiften så länge ett beviljat bygglov finns.

Om det skulle vara så att inte hela bygglovet nyttjats när giltighetstiden förfallit, har man rätt att få pengar tillbaka för de antal kvm BTA från bygglovet som inte nyttjats. Ni får då ansöka om detta hos Danderyds kommuns VA-avdelning.

Skillnaden brukar uppstå efter att vattenmätaren lästs av och den faktiska förbrukningen korrigeras mot den beräknade. Kostnaden ändras också när taxan höjs, oftast vid årsskiften.

Tomtyteavgiften, som är en av parametrarna i Danderyds VA-taxa, är till för att täcka kostnaden som uppstår för att underhålla allmänna ledningar och att byta ut gamla.

Avgiften är relaterad till tomtytan eftersom denna avspeglar hur långa ledningar som behövs för att försörja en fastighet. Tomtyteavgiften bidrar också till att täcka kommunens kostnader för omhändertagande av dagvatten från fastigheten, gator och allmänna platser i bostadsområden.

Övriga frågor

Då är det till Danderyds kommun som du skall vända dig. Du kan använda dig av Danderyds kommuns E-tjänst för att beställa information om hur de kommunala VA-ledningarna ansluter till din fastighet. E-tjänsten hittar du här: https://www.danderyd.se/e-tjanster/

Önskas information om övriga ritningshandlingar som finns tillgängliga för din fastighet, vänligen använd Miljö- och Stadsbyggnadskontorets e-tjänst för beställning av ritningar.

https://www.danderyd.se/e-tjanster/

Det går också bra att ringa Danderyds kommun på 08-568 910 00.

Nej. Endast Danderyds kommuns driftentreprenör Solör Bioenergi får stänga av vattnet i gatan. Kontakta oss, vårt telefonnummer är 08-568 912 90, om du vill ha vattnet avstängt och vattenmätaren nedmonterad.

Du måste fylla i och skicka in en VA-anmälan till Danderyds kommun. Mer information hittar du här: https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-i-danderyd/anslutning-till-vatten-och-avlopp/

Du måste fylla i och skicka in en VA-anmälan till Danderyds kommun, eller kontakta Danderyds kommun på telefon 08-568 910 00.

Du måste fylla i och skicka in en ansökan om att hyra brandposthuvud.
Läs mer och ansök här ›

Nej, det är inte tillåtet att ta värme från spillvattnet i Danderyds kommun.