Kommunalt vatten och avlopp för Danderyds kommun

På uppdrag av Danderyds kommun hanterar vi vatten och avlopp i kommunen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller problem som rör vatten och avlopp – till exempel felanmälan, fakturafrågor, vattenmätaravläsningar eller beställning av vattenavstängning vid servis. Vart du ska vända dig beror på vad din fråga avser. Danderyds kommun är huvudansvarig och fattar alla beslut som rör VA-taxan.

Anslutningsärenden/anläggningsavgifter: Danderyds kommun

Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyd
Växeln: 08-568 910 00
Fax: 08-568 912 01
E-post: tekniska.kontoret@danderyd.se

Drift och underhåll

Felanmälan • lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • stopp i kommunalt avlopp • stängning av servis • vattenläckor 

Solör Bioenergi – kundtjänst Danderyd
Öppettider är 8-16
Tel: 08-568 912 90 (ordinarie arbetstid)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till vår driftcentral på nummer 08-550 501 73
Adress: Kaserngatan 1, 761 45 Norrtälje
E-post: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Övriga frågor

Fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp • avläsning vattenmätare • vattenförbrukning

Solör Bioenergi Utility Solutions – kundtjänst Danderyd
Öppettider är 9-16
Tel: 08-568 912 90 (ordinarie arbetstid)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till vår driftcentral på nummer 08-550 501 73
Adress: Kaserngatan 1, 761 45 Norrtälje
E-post: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Fakturamottagare

Enligt Vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. Hyresgäster kan inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem. Om fastigheten är uthyrd får därmed fastighetsägaren själv debitera hyresgästen. Läs mer här.

Mer information

Vattenkiosk

Danderyds Kommun har installerat nya vattenkiosker inom kommun. Syftet med dessa är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vatten till våra kunder. Det ska också vara enkelt att ta sig dit året om.

I och med att vattenkiosk/er har tagits i bruk så upphör möjligheten att tappa vatten från brand- och spolposterna på det allmänna ledningsnätet. Brand- och spolposterna kommer att låsas/plomberas och plomberingen får inte brytas. Oavsett lås/plombering är uttag från brand- och spolposter inte längre tillåtet. Brytning av plombering eller upptäckt av otillåtet vattenuttag kommer att polisanmälas.

Vattenkiosker installeras för att förenkla för spol- och tankbilar (m.fl.), men samtidigt minska riskerna för skador och smittorisk på distributionsnätet. Vattenkioskerna är utrustade med mjukstängande ventiler för varsam tappning samt backventil för att förhindra att smitta kommer in i ledningsnätet. Observera att vattnet är klassat som ett så kallat tekniskt vatten, inte dricksvatten.

För att få tillgång till vattenkiosk, registrerar man sig som användare med hjälp av registreringsblanketten som hämtas genom att klicka på länken.
Blanketten fylls i och skickas in till kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com. Efter godkänd registrering kommer Solör Bioenergi ta kontakt med er angående utlämning av nyckel. Nycklar hämtas ut på Solörs kontor i Sollentuna.
Brukaren betalar en förbrukningsavgift enl. gällande taxa samt en administrativ kostnad om 1800 kr.
För närvarande är förbrukningsavgiften 20kr/m3.
Nyckeln är en värdehandling, straffavgiften för borttappad nyckel är 500 kr.

Ni kan enkelt via webben, www.vattenkiosk.se, kontrollera hur mycket vatten ni tankat efter att ni blivit registrerade och fått en nyckel av oss.

Danderyds kommuns vattenkiosker :

Rinkebyvägen 43 vändplan vid tennishallen.

Långsängsvägen, tas i drift 2023.