Kunskapsbank

Vi på Solör brinner bokstavligen för energi - och tillsammans med vår passion för klimat & miljö vill vi sprida våra kunskaper kring förnybar energi.

Installera fjärrvärme – hur fungerar det?

Hur funkar det när man installerar fjärrvärme? Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och är ett alternativ som både är miljövänligt och resurseffektivt. Istället för att varje bostad har sin egna värmekälla, så har man en gemensam pannanläggning som distribuerar ut fjärrvärmen till hushållen. Genom att installera fjärrvärme tar systemet tillvara på restavfall från skogsindustrier som annars skulle gått förlorade. 

Varför installera fjärrvärme?

Det finns många bra anledningar till varför man ska installera fjärrvärme. För det första så är det ett miljövänligt och energieffektivt alternativ. Genom att ansluta fjärrvärme tar man tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. I produktionen av fjärrvärme används bland annat restavfall från skogsindustrin, så som spån, toppar och grenar – alltså sådant som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier. Att ansluta fjärrvärme och installera fjärrvärme är inte bara en fördel för din plånbok, utan även för miljön.

Hur går fjärrvärme till?

I en central pannanläggning produceras hett vatten som värmer hela samhällen. Till de byggnader som värms med fjärrvärme kommer det heta vattnet i välisolerade rör till husets värmeväxlare. Det är dessa som ser till att elementen blir varma och så att det finns varmvatten i kranen.

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, så förbättrades luftkvalitén snabbt. Genom att installera fjärrvärme så behöver man sällan oroa sig för köldknäppar.

Leveranssäkerheten är hög. Blir det avbrott kopplas reservanläggningar in och kunden hinner oftast inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten. Har du fler frågor om att ansluta fjärrvärme till din bostad? Kontakta oss eller läs mer om vår produktion av fjärrvärme.

Ansluta fjärrvärme

Att ansluta till fjärrvärme kan gå till på olika sätt beroende på vilken leverantör du vänder dig till. Vi på Solör Bioenergi erbjuder helhetslösningar till alla våra kunder och vi vänder oss till privatpersoner, mindre eller mellanstora kommuner samt industrier. För att du som kund ska känna dig trygg så är verksamheten uppbyggd i flera regioner. I varje region expertis med lång erfarenhet inom branschen anställd för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuella problem skulle uppstå. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att ansluta fjärrvärme, så hjälper vi dig!

Var installerar vi Fjärrvärme?

Vi på Solör Bioenergi installerar fjärrvärme på 47 orter i Sverige. Vill du veta om vi levererar fjärrvärme på din ort?