Solna Vatten AB

På uppdrag av Solna kommun hanterar vi vatten och avlopp i kommunen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller problem som rör vatten och avlopp – till exempel felanmälan, fakturafrågor, vattenmätaravläsningar eller beställning av vattenavstängning vid servis. Vart du ska vända dig beror på vad din fråga avser. Solna kommun är huvudansvarig och fattar alla beslut som rör VA-taxan.

Drift och underhåll

Felanmälan • lukt och smak på vattnet • vattenkvalitet • stopp i kommunalt avlopp • stängning av servis • vattenläckor 

Solör Bioenergi – kundtjänst Solna Vatten
Tel: 08-82 79 64 (vardagar 8-16)
Detta nummer kan du även ringa efter ordinarie arbetstid och då vid akuta frågor koppla dig vidare till SOS Alarm. Direktnumret till SOS Alarm är 08-454 21 77.
E-post: kontaktsolna@solorbioenergi.com

Övriga frågor

Abonnemangsfrågor • anläggningsavgifter • anslutningsärenden  • avläsning vattenmätare • fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp* vattenmätarfrågor • vattenförbrukning

Frågor kring detta besvaras av Solna Vatten:
Solna Vatten AB
171 86 Solna
Växel: 08 – 746 10 00
Fax: 08 – 746 18 00
www.solna.se/solnavatten

Du kan även höra av dig via Solna kommuns webformulär som du hittar här: https://www.solna.se/sv/kontakt/

* Observera att det är Solna Vatten AB, ett kommunalägt bolag som ägs av Solna stad, som fattar alla beslut som rör VA-taxan.